Meritportfölj för basutbildning i evidensbaserad psykoterapeutisk metod

Här hittar du meritportföljen för basutbildning i evidensbaserad psykoterapeutisk metod.

Obs! att samtliga meriter ska styrkas med intyg.

Intyg om tidigare yrkeserfarenhet ska vara daterade, visa arbetets omfattning i procent och tidsperiod, samt vara signerade av arbetsgivare/ personalhandläggare. Enbart anställningsavtal utan uppgifter om hur länge anställning har pågått godtas inte.

Intyg om nuvarande verksamhet ska vara skrivna under det år som ansökan gäller, visa arbetets omfattning i procent och tidsperiod, samt vara signerade av arbetsgivare/personalhandläggare.

Meriter som inte är styrkta med intyg enligt anvisningar tas inte med i beräkningen av meritpoäng.

Frågor?

Om du har frågor om din anmälan eller dokument som ska finnas med så ska du vända dig till KI Antagning.

Meritportfölj för basutbildning i evidensbaserad psykoterapeutisk metod