Michael arbetar som forskningschef

Michael tog examen från Biomedicinprogrammet 2001. Idag arbetar han som forskningschef på Karolinska Universitetssjukhuset på Centrum för allogen stamcellstransplantation (CAST). Han är även forskare och docent.

”Det bästa med jobbet är de varierande arbetsuppgifterna”

Michael Uhlin, examen kandidatprogrammet biomedicin

Kan du beskriva en vanlig arbetsdag som forskningschef?

– En vanlig dag börjar med avstämning med medarbetarna och studenterna/ doktoranderna, om de behöver hjälp med något. Sedan en kopp kaffe framför datorn och genomgång av mejlskörden. Därefter har jag ofta möten med studenter eller kollegor som vill diskutera sina resultat från olika experiment.

– Efter lunch är det ledningsmöte. Vi tar upp situationen på den kliniska avdelningen och diskuterar de patienter som berör oss på forskningssidan, det kan handla om utökade analyser eller cellbehandlingar för svårt sjuka patienter.

– Dagen avslutas ofta framför datorn med att skriva vetenskapliga artiklar eller ansökningar om anslag. Vissa dagar föreläser jag för till exempel biomedicinare eller läkarstudenter. Det bästa med jobbet är de varierande arbetsuppgifterna och friheten: allt från eget labbarbete till skrivande, läsande och stimulerande möten. Det är inte många dagar som är varandra lika.

Studentkommuni…
2022-12-19