Özer läser till biomedicinare

"Jag tycker att det är fascinerande att den biomedicinska forskningen ger grunden till att kunna förstå hur folksjukdomar såsom cancer och diabetes påverkar kroppen"

Özer, student kandidatprogrammet i biomedicin
Özer, student kandidatprogrammet i biomedicin Foto: Martin Stenmark

Varför valde du att läsa kandidatprogrammet i biomedicin? 

Jag har alltid varit intresserad av hur människokroppen fungerar inom hälsa och ohälsa på molekylär nivå och vilka effekter olika läkemedel har på människokroppen. 

Jag tycker att det är fascinerande att den biomedicinska forskningen ger grunden till att kunna förstå hur folksjukdomar såsom cancer och diabetes påverkar kroppen. Och därmed hur vi kan tillverka olika läkemedel och vaccinationer som är baserad på forskningen.

Vad är det bästa med utbildningen? 

Det är att det alltid finns något nytt att lära sig, exempelvis ett nytt läkemedel mot en svårbehandlad sjukdom samt ny forskning inom det biomedicinska området. Dessutom får vi tillämpa teoretiska kunskaper som vi lär oss i utbildningen med praktiska laborationsmoment, vilket är jättespännande och roligt att själv få observera något som man läser om i en bok i verkligheten på en laboration.  

Hur ser en typisk vecka ut? 

Vi brukar börja veckan med föreläsningar som vanligtvis börjar kl 9 på morgonen och fortsätter till kl 14:00-15:00. Efter föreläsningarna har vi fri tid att antingen plugga själv (som kallas för ”självstudier”) eller arbeta med ”project arbete” med vår grupp som till exempel kan handla om alltifrån molekylär cellbiologi till hur vi kan behandla olika sjukdomar. Förutom föreläsningar och "project arbete" har vi också praktiska laborationer där vi får följa en labbprotocol, utföra olika experiment om ett specifikt ämne och sedan analysera resultatet, vilket vanligtvis presenteras som en skriftlig labbrapport. Ibland har vi presentationer och seminarier där vi får diskutera kring ett ämne med lärarna och andra studenter i små grupper, vilket möjliggör att ställa frågor direkt till läraren.

Varför valde du att studera på just KI?

Karolinska Institutet är en av världens ledande universitet där man som student får många olika möjligheter. Eftersom biomedicinprogrammet är baserat på forskning så erbjuder KI olika sommarforskningskurser där man själv får välja ett labb och utföra ett litet projekt under sommaren, vilket man senare presenterar för ansvariga läraren. Dessutom jobbar nästan alla lärarna också som forskare vilket möjliggör att man kan hålla sig uppdaterad om pågående och aktuell forskning på KI.

KI har också ett väldigt bra campus där olika företag och forskningslaboratorer finns. Exempelvis under utbildningen brukar en forskare från ett läkemedelföretag komma till KI och ge föreläsningar omkring pågående läkemedelsutveckling och hur det ser ut utanför akademin. Förutom hög utbildningskvalitet har KI utbytesavtal med olika länder såsom England, USA, Tyskland, Japan och Australien, vilket ger utbytesmöjligheter där man antingen får åka utomlands under mitten av utbildningen eller i slutet av utbildningen för examensarbete. 

Vad har varit den största utmaningen hittills?

Det är att vi ibland har kurser som kräver mycket. Det kan exempelvis innebära sex till sju  föreläsningar om dagen och en laboration eller seminarium nästa dag. 

Var det något som överraskade dig med utbildningen?

Det överraskade mig att vi har många praktiska laborationer där vi får tillämpa teoretiska kunskaper i praktiken. Det bidrar till att vi lär oss mycket bättre än om vi bara hade läst om ämnet i kurslitteratur. Exempelvis har vi cirka fyra laborationer i varje kurs som vi sedan skriver en labbrapport om. Förutom många praktiska moment, var det också överraskande att lärarna jobbar som forskare samtidigt och de är väldigt öppna att ta emot studenter under sommaren och prata om deras forskning.

Vad vill du arbeta med i framtiden? Någon speciell inriktning? 

Jag är väldigt intresserad av molekylär cellbiologi och klinisk virologi då det är fascinerande att väldigt små organismer kan orsaka olika svårbehandlade sjukdomar såsom AIDS. Det skulle vara intressant att kunna forska inom virologi och bidra till en läkemedelsutveckling och behandling av en obotlig infektiös sjukdom. 

Vad vill du ge för tips till någon som funderar på att söka till samma program? 

Tveka inte att ställa frågor; lärarna är alltid där att hjälpa. Trots att utbildningen kräver mycket tid och energi, tänk på framtiden och försök vara aktiv i skolan, exempelvis genom studentkåren. 

Vilka egenskaper eller intressen tror du är bra att ha om man vill bli biomedicinare?

Jag tycker att man bör vara nyfiken och ha viljan att utreda ett ämne vidare genom att exempelvis läsa olika artiklar, lyssna på forskare och våga göra misstag då man lär sig bäst utav sina misstag. Att vara kreativ och komma på olika idéer för experiment är också en bra egenskap särskild när man utför en forskning.

Läs Studentbloggen där Özer bloggande en del av sin studietid

Helene Svanholm
2023-11-14