Towe jobbar som arbetsterapeut med inriktning barn

Towe tog examen 2021 från arbetsterapeutprogrammet.

KI-studenten Towe

Varför valde du arbetsterapeutprogrammet?

– Jag kom i kontakt med en specialpedagog på en habilitering och tyckte att det jobbet de gjorde där verkade spännande och värdefullt. Jag hade dock inget intresse att bli lärare eller vägen jag behövde ta för att bli specialpedagog, så jag undersökte vilka andra yrkesgrupper som arbetade på habiliteringar och fick upp ögonen för arbetsterapeut. Det verkade helt perfekt för mig!

Vad var det bästa med programmet?

– Att ha så mycket praktik. Man fick göra studiebesök redan under första terminen och även testa på arbetsterapeutyrket på riktigt under hela utbildningens gång.

Varför valde du att studera på KI?

– Jag ville bo kvar i Stockholm och då var KI det enda universitetet i området som erbjöd arbetsterapeutprogrammet, men jag hade också hört mycket bra om KI så det kändes som ett bra val.

Var programmet som du hade tänkt dig?

– Det är lite fler grupparbeten än vad jag hade tänkt mig, men i det stora hela var det vad jag förväntat mig.

Vad var den största utmaningen?

– Att ställa om till studentliv igen! Det är en annan rytm att vara student jämfört med att arbeta på heltid. 

Nu har du tagit examen. Var jobbar du nu och hur ser dagarna ut?

Jag jobbar som legitimerad arbetsterapeut i ett barnautism-team på Habiliteringscenter Brommaplan. En vanlig dag varvar jag patientbesök med administration. Besöken är ibland med barnet eller ungdomen men ofta med föräldrarna. Det kan gälla bland annat sömnsvårigheter, kognitivt stöd, energibesparing eller rutin och struktur. Sen är det en del journalföring, förskrivning av hjälpmedel och skapande av bildstöd. Jag håller också i informationsträffar om kognitivt stöd. 

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det roligaste i jobbet är att hålla i informationsträffarna och att ha teamet med kollegor nära att bolla med!

Towe berättar om arbetsterapeutprogrammet

Vad gör en arbetsterapeut? Hur ser praktiken ut och vem passar för yrket? Det och mer berättar Towe om i sin video!

Helene Svanholm
2024-04-08