Arbetsterapeutstudent

Arbetsterapeut­programmet

Arbetsterapeutprogrammet

 • 180 hp
 • 3 år
 • Studiestart höst: v. 36  
 • Studiestart vår: v. 4  
 • Examen: Arbetsterapeutexamen och Medicine kandidatexamen  

Arbetsterapeuter stödjer personer med olika former av aktivitetsbegränsningar att leva ett fungerande vardagsliv. Utifrån individens behov av att utföra meningsfulla aktiviteter främjas olika förmågor. Arbetsterapeutens verktyg kan vara att förändra aktiviteter, att introducera alternativa strategier eller att anpassa personens omgivande miljö.

Beskrivning

Som arbetsterapeut arbetar du med att förebygga, förbättra och kompensera personers nedsatta aktivitetsförmåga. Arbetsterapeutprogrammet ger dig specialkompetens och kunskap om de konsekvenser ohälsa eller funktionsvariation och hinder i miljön har på aktivitet och delaktighet. Som arbetsterapeut bedömer och genomför du åtgärder baserade på arbetsterapi och aktivitetsvetenskap. Fokus är samspelet mellan individens och de omgivande faktorernas relation till dagliga aktiviteter och hur delaktighet och engagemang i aktivitet möjliggör hälsa och utveckling.
 
Med stöd i teoretiska modeller och vetenskaplig evidens arbetar arbetsterapeuten för att öka personers möjligheter att exempelvis arbeta, studera eller fungera i sin bostad och på sin fritid.

Du kommer att arbeta med åtgärder som syftar till att förebygga sjukdom och ohälsa och att förbättra eller kompensera för nedsatt aktivitetsförmåga. Konkret kan det handla om allt från att träna upp olika kroppsliga förmågor till att förändra arbetsmetoder och göra anpassningar i den miljö personen ska fungera i. En viktig del rör tekniska anpassningar för att underlätta vardagen. Exempelvis digitala verktyg som mobilappar, specialbyggda hjälpmedel som ska stödja individens självständighet (exempelvis handortos) eller samhällsförbättrande (exempelvis ramper i entréer). 

Programmet är inriktat på en undersökande och prövande pedagogik och innehåller moment som resursföreläsningar, dialogseminarier och arbeten enskilt eller i grupp. Undervisningen sker på campus Flemingsberg, kliniska träningscentra och i verksamheter som till exempel studentdrivna enheter. Sista terminen innehåller ett examensarbete och en valbar kurs där du har möjlighet att profilera dig inom området arbetsterapi.

Utbildningsplan - information om hur programmet är uppbyggt

Programwebb - för dig som är student på programmet eller intresserad av att veta mer

Efter studierna

Yrket präglas av hög grad av kreativitet och erbjuder stora möjligheter till både självständigt och teambaserat arbete på en bred arbetsmarknad.

Som arbetsterapeut kan du arbeta inom hälso- och sjukvård, på sjukhus, vårdcentraler och inom kommunens verksamheter för att förebygga, behandla eller kompensera för ohälsa av olika slag. Arbetsterapeuter arbetar också inom försäkringskassan, på kriminalvården, hjälpmedelsföretag, inom skola och företagshälsovården, till exempel som egen företagare.

Anmälan HT24

 • 100%, Undervisning på dagtid
 • Antal platser: 40
 • Studieort: Flemingsberg (Huddinge)
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 15 april 2024
 • Anmälningskod: KI-41000

Särskild behörighet

Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Läs mer om sista kompletteringsdag på antagning.se.

Urval

Betygsurval 66 %, högskoleprovsurval 34 %.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.
Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Anmälan VT25

 • 100%, Undervisning på dagtid
 • Antal platser: 40
 • Studieort: Flemingsberg (Huddinge)
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 15 oktober 2024
 • Anmälningskod: KI-42000

Särskild behörighet

Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Läs mer om sista kompletteringsdag på antagning.se.

Urval

Betygsurval 66 %, högskoleprovsurval 34 %.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.
Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Antagningsprocessen

Läs mer om behörighet, dokumentationskrav och urval på Anmälan och antagning.

Kontakt

Kontaktuppgifter till antagningsgruppen

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Anna Brorsson, anna.brorsson@ki.se

Kontaktuppgifter till studie- och karriärvägledning

Varför ska jag utbilda mig till arbetsterapeut?