Vanliga frågor och svar om arbetsterapeutprogrammet

Towe som har studerat till arbetsterapeut svarar.

Vad gör en arbetsterapeut? 

Ja det är en fråga många ställer sig när de hör ordet. En arbetsterapeut utreder, stödjer och utvecklar aktivitetsförmåga för människor i behov. Vilken/vilka aktiviteter det är som arbetsterapeuten är involverad i beror på individens behov.

Arbetsterapin är ett brett yrke som är centrerat i en vilja att hjälpa människor klara av sin vardag. Har man bara träffat en arbetsterapeut i ett visst sammanhang är det lätt att man drar slutsatser utifrån enbart den personen. Tänk större!

Här är yrkesområden du kan jobba inom som arbetsterapeut:

Barn med funktionsnedsättning

Demens

Depression och ångest

Fallprevention

Neuropsykiatri

Rörelseorganens sjukdomar

Smärta

Stress

Stroke

Synnedsättning

Källa: arbetsterapeuterna.se

En vanlig bild är att arbetsterapeuten förskriver hjälpmedel, t.ex. lämnar ut gripstänger, strumppådragare, rullatorer och rullstolar. Hjälpmedel är en del i många arbetsterapeuters yrkesliv, men det är inte hela och allas. Och det ligger mycket kunskap bakom vad som ska skrivas ut till vem. Det handlar om att se hela situationen, vara kreativ med att hitta lösningar, reflektera över miljöns inverkan på individers aktivitetskapacitet.

Vill du veta med om livet som arbetsterapeutstudent? blog.ki.se/kistudententowe

Helene Svanholm
2024-04-08