Simon arbetar med celler till antikroppsvalidering

Simon Björkén tog examen från Kandidatprogrammet i biomedicin i juni 2020. Idag arbetar han på Atlas Antibodies.

Student i laboratorie

Hur ser en vanlig dag ut?

– En vanlig dag går ut på att sköta om de cell-linjer vi använder till antikroppsvalidering. Cellerna odlas upp, splittas och “seedas” för att sedan färgas med antikroppar. Allt detta ingår i en vanlig dag för mig. Jag splittar celler och/eller seedar dem för att sedan färga dem. Ibland behövs tester göras för att kontrollera cellernas kvalitet, ibland byter jag medium och odlar upp cellbanken. Arbetet är väldigt varierande, även om det har en tydlig emfas på cellodling, och det är vad som gör det så kul!

Vad är det roligaste med ditt yrke?

– Det roligaste med jobbet är att få känna att det jag ansvarar för gör skillnad, att det bidrar till företaget, att jag och mina kollegor gör något tillsammans för att skapa något. Man får lära sig så mycket, inte bara för att man får fördjupa sig i det man jobbar med, men också för att man konstant jobbar och pratar med andra som har väldigt annorlunda kompetenser som man får lära sig av!

Varför valde du att studera på KI?

– Jag valde KI för att jag kände till universitetets rykte och ställning. Jag visste att jag skulle få goda chanser till att få en så god utbildning som möjligt, och att jag skulle få god kontakt med forskarvärlden.

Jag är otroligt nöjd med mitt val och vart jag hamnade. De här 3 åren har varit fantastiska, jag har lärt mig så mycket och fått knyta kontakter med så många intressanta människor som idag är utspridda över hela världen!

Hur ser arbetsmöjligheterna ut efter att ha läst programmet?

– Nu efter min kandidat finns det många vägar att gå, jag valde att ta mig in till arbetslivet så fort jag kunde, men en Master och phD finns alltid kvar. Jag känner att programmet jag läste gav mig en väldigt god och bred bas att kunna välja fritt med. Jag har gamla klasskompisar som studerar public health i Danmark, andra som studerar vidare mot en mer fördjupande, forskningsinriktad master på KI. Det kan vara lite läskigt när man har för många val, men det är också en stor befrielse i att man inte behöver känna att man går miste om något. Jag tror jag vill rikta in mig på immunologi framöver, men det finns gott om utrymme att ändra sig.

Vad har du för tips till den som funderar på att söka till programmet?

– Om man vill söka till biomedicin-programmet borde man vara väldigt detaljintresserad. Det är en enorm mängd kunskap man får ta del av och behöver internalisera. Att verkligen älska detaljerna och oftar frågar “hurdå, varför?” så är man på helt rätt väg. Sen är den internationella biten också något man borde se fram emot. Att träffa utländska studenter (men även svenska) gör att man får ett helt annat perspektiv på sig själv och andra. Det är otroligt roligt och lärande på ett helt annat sätt än bara själva utbildningen. Jag tror att man därför borde vara väldigt öppen och nyfiken gentemot andra människor och deras kulturer.

Vad drömmer du om att arbeta med i framtiden?

– Forskning har alltid varit mitt drömmål, vare sig det är på universitet eller inom industrin. Att få utveckla och plocka fram något nytt, kunskap eller verktyg, är det som jag lockas mest av. Jag vill helst att min utbildning och erfarenhet I slutändan ska kunna hjälpa andra, inte bara mig själv!

Helene Svanholm
2023-11-29