TAPIL - skrivdagen 15 april 2024

Här finns information om skrivdagen den 15 april 2024 i det alternativa urvalet till tandläkarprogrammet (TAPIL) inför HT24.

Uppdatering 240416

Av 534 anmälda sökande kallades 470 personer till skrivprov, efter en lottning bland alla sökande. Av dessa genomförde 386 personer skrivprovet. 

Observera att maximalt 470 sökande kommer att kallas till skrivprovet. Om antalet anmälda personer till TAPIL efter sista anmälningsdag överstiger detta antal kommer lottning ske bland alla anmälda för att selektera till kallelse till skrivprovet. Kallelsen (efter eventuell selektion gjorts) skickas senast under eftermiddagen den 2 april.  

Observera att alla sökande får besked oavsett om de har gått vidare eller inte. Har du anmält dig till TAPIL men inte fått besked från KI senast eftermiddagen den 2 april bör du omedelbart kontakta antagningen vid KI på antagning@ki.se

Allmän information om skrivprovet 15 april

 • Skrivprovet hålls på Karolinska institutets Campus Flemingsberg och Campus Solna
 • I kallelsen som skickades den 2 april har varje sökande fått information om vilket campus och skrivsal de ska komma till.
 • Du kan inte välja eller byta campus/skrivsal utan måste skriva i anvisad sal på anvisat campus. Detta för att garantera rättssäkerheten och så att skrivprovet kan ske som planerat. Det är kort tid mellan det att administratör får tillgång till sökandelistor och skrivprovet. Lottning kan behöva ske, alla sökande ska kodas/anonymiseras och få sina kallelser. Vi kommer att skriva ut och dela upp allas inloggningsuppgifter i Inspera mellan campusen och skrivsalarna enligt deltagarlistan, och det finns risk för att dokumenten inte hamnar på korrekt plats om deltagare byter campus. 
 • Om du går till fel sal kommer du inte att få genomföra skrivprovet. 
 • Skrivprovet genomförs i skrivsalar på universitetets datorer i systemet Inspera examination. Det görs alltså inte på papper denna omgång.
 • Uppsatsen och levnadsbeskrivningen skrivs på svenska (norska eller danska är också ok - skriv så det går att förstå). Du får inte skriva på något annat språk än dessa, som t.ex. engelska.
 • För uppsatsen kommer du få skriva maximalt 650 ord (antal ord beräknas på samma sätt som i ett ordbehandlingsprogram som Microsoft Word eller liknande). För levnadsbeskrivningen kommer du få skriva maximalt 450 ord.  
 • Du kommer inte att ha tillgång till någon rättstavningsfunktion på datorn när du skriver din text.
 • Det är två olika skrivuppgifter i Inspera. Levnadsbeskrivningen bedöms inte utan är bara ett underlag för eventuell intervju så att de som intervjuar dig kan förbereda sig med frågor osv. De som bedömer din uppsats kommer inte ha tillgång till din levnadsbeskrivning. Bedömningsområden för uppsatsen finns här.
 • Var på plats i god tid så att du kan ta dig till din sal, lägga ifrån dig alla personliga saker och ta plats inför den information som hålls.
 • Ta med giltig legitimation. Observera att digitalt id-kort godkänns inte.
 • Du ska checka in hos en skrivvakt utanför salen innan du släpps in. Du behöver uppge din kod som du fått i kallelsen till skrivprovet, och visa din legitimation. Du får ett blad med inloggningsuppgifter och ett instruktionshäfte av vakten med  anvisningar steg-för-steg hur du loggar in och ut ur de två proven i Inspera. Läs instruktionerna noga under skrivprovet. Om du har problem så räck upp en hand så kommer en vakt till din bänk och hjälper dig.
 • Du får inte ha med dig någon väska, påse, ytterkläder, mobiltelefon, armbandsur/klocka eller någon slags elektronisk apparatur vid skrivbänken. Din mobiltelefon måste vara avstängd och undanlagd vid den anvisade platsen. 
 • Du får inte ha någon skrymmande förpackning, snusdosa, pennfodral eller liknande vid bänken. Glasögonfodral och omslag till förtäring får inte finnas på skrivplatsen.
 • Du får inte använda några hjälpmedel eller samtala med andra sökande under skrivprovet.
 • Du får inte anteckna på något papper i skrivsalen förrän provet startar.
 • Misstänkt fusk och överträdelse av reglerna ovan kommer att utredas och kan leda till att en skrivuppgift stryks/inte bedöms. 
 • Ta med din legitimation till skrivbänken i skrivsalen. Under skrivprovet kommer ID-kontroll att göras.
 • Toalettbesök är tillåtna under skrivtiden för levnadsbeskrivningen, inte under skrivtiden för uppsatsen och heller inte i pausen mellan proven (då kommer fokus i salen vara på att hjälpa alla sökande att göra sig redo i Inspera för levnadsbeskrivningen). 

Schema för dagen

Skrivprovet börjar kl 14.15 och avslutas kl 16.45.

Ca 13.15: Insläpp börjar i skrivsalarna
Senast 14.05: Var på plats i anvisad skrivsal - instruktioner ges om skrivuppgifterna
14.15 – 15.30: Uppsats (1 tim. och 15 min. skrivtid)
15.45 – 16.45: Levnadsbeskrivning (1 tim. skrivtid)

Schema för sökande med funktionsnedsättning

Du som har funktionsnedsättning som dyslexi eller liknande, har lite längre tid på dig och sitter i en speciellt anvisad sal (tillsammans med samtliga funkis-anmälda sökande).

Du måste kunna styrka din funktionsnedsättning genom ett intyg av genomförd utredning hos auktoriserad instans där diagnos anges, som ska skickas till: tapil@dentmed.ki.se senast den 4 april 2024. Om du inte skickar ditt intyg i tid kan du komma att bli placerad i någon av de vanliga salarna. 

14.15 – 16.10: Uppsats (1 tim. och 55 min. skrivtid)
16.25 – 17.55: Levnadsbeskrivning (1 tim. och 30 min. skrivtid)

Provet i Inspera 

Sökande som kallas till skrivprovet har fått information via e-post som är anpassad till TAPIL, om hur man loggar in i Inspera, för att de ska kunna förbereda sig inför skrivprovet. 

KI har skapat en enkel demotentamen så att du redan nu kan testa Inspera. På skrivdagen kommer det att se lite annorlunda ut och du kommer även att använda en speciell webbläsare, Safe Exam Browser, som låser möjligheten att komma ut på Internet. Vid skrivprovet måste du logga in med ett användarnamn och lösenord som du får vid ankomsten till skrivsalen, men i demotentan är du redan inloggad. Systemtexten och eventuella varningsmeddelanden kommer att visas på engelska på demotentan, på provdagen kommer dessa texter att vara på svenska. Observera att vid skrivprovet kommer du inte kunna använda någon rättstavningsfunktion och kommer inte att kunna formatera texten med t.ex. fetstil eller kursiv text. Examinationsreglerna som finns i demotentan gäller också bara tentamina som ges vid KI, för TAPIL kommer lite andra regler att gälla. 

Testa Inspera här

Tillgång till skrivuppgifterna i Inspera

De sökande som genomförde skrivprovet kommer senast slutet av dagen måndagen den 22 april att få ett mejl med information om hur de får tillgång till att se och ladda ner sina skrivuppgifter i Inspera.