Kursstart, registrering och Ladok

Information om hur du som student på Karolinska Institutet ska göra för att påbörja din kurs, registrera dig och använda Ladok.

Kursstart och schema

Om du blir antagen till en utbildning vid KI finner du information med närmare uppgifter om kursstart, schema med mera på kurs- och programwebben.

Obligatorisk registrering

När du blivit antagen måste du registrera dig på utbildningen.

Du registrerar dig via Ladoks studentgränssnitt. Uppgift om tid för registrering meddelas av utbildningsgivande institution. Om du inte registrerar dig innan registreringsperiodens slut, och inte har anmält förhinder i förväg, kommer du att förlora din plats. När du registrerar dig innebär det en avsikt att läsa utbildningen den terminen.

Studiemedel och registrering

För att du som ansökt om, och beviljats, studiemedel ska kunna få dessa utbetalade krävs det att du registrerar dig på den utbildning som du antagits till. Uppgiften om registrering överförs automatiskt till Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Adresser i Ladok

Adress

I Ladoks studentgränssnitt anger du själv om du vill använda din folkbokföringsadress eller en annan adress. Folkbokföringsadressen uppdateras löpande varje vecka i de fall en förändring av uppgifterna har skett hos Skatteverket.

Om du har skyddade adressuppgifter måste du själv ta kontakt med Ladokansvarig på KI, telefon 08-524 800 00 (växel), för att komma överens om hur post till dig ska hanteras under din studietid.

E-postadress

I samband med att du antas till utbildning vid KI får du en egen e-postadress som student. Den läses inte in i Ladok, utan du anger själv e-postadress i Ladoks studentgränssnitt. Elektronisk information som skickas till studenterna kan skickas till din studentepostadress eller till den e-postadress du angett i Ladok. Det är därför viktigt att du läser av studentepostadressen även om du angett en annan adress. Det finns möjlighet att vidarebefodra från din studentepostadress. Här finns information om hur du vidarebefodrar din studentepostadress

Studentkonto

Alla som studerar på KI får ett studentkonto. Detta konto ger dig tillgång till ett flertal tjänster som lärplattformen Canvas, e-post, KI:s trådlösa nätverk, Ladoks studentgränssnitt och distansåtkomst till bibliotekets resurser. Studentkontot aktiverar du själv.

Studentkommuni…
2023-12-04