Innovationer för samhällsutmaningar: Openlab kurspaket

Det här kurspaketet inkluderar både kursplan 2QA306 och 2QA307. Nedan kan du läsa mer om utformningen av kurspaketet Openlab.

Information om kurspaketet

Kurspaketet Innovationer för samhällsutmaningar: Openlab består av två fristående mångdisciplinära projektkurser. Här kan du välja att enbart läsa 7,5 hp fristående i period 1 eller period 2. Alternativt kan du läsa 15 hp genom att läsa hela paketet, det vill säga period 1 samt period 2 (i den ordningen). Varje period utgör en mångdisciplinär projektkurs baserad på utmaningsdriven innovation.

Ingående kurser

Du lär dig om- och att tillämpa Design Thinking för att utveckla lösningar och innovationer till en given samhällsutmaning från en extern uppdragsgivare inom Region Stockholm eller Stockholms Stad. Du arbetar i team med studenter från olika universitet, discipliner och bakgrunder för att förstå, definiera, identifiera, prototypa och testa sina innovativa samhällslösningar.

Kursen innehåller praktiska exempel på, och verktyg för tillämpning av designredskap, innovationskunskap samt teamsamverkan till nytta i såväl framtida yrkesutövning som fortsatta akademiska studier. Du skapar lösningar som potentiellt kan driva samhällsutvecklingen mot mer nytänkande, hållbara tillvägagångssätt inom hälso- och sjukvård, skola-omsorg, bygg- och drift samt annan typ av samhällsplanering. Läs mer om OpenLab.

Hösten 2024

Studieperiod 1: 2024-09-02-2024-11-10
Studieperiod 2: 2024-11-11-2025-01-19

Studieort: Stockholm
Undervisningstid på dagtid, halvfart 50%
Undervisningsspråk: Engelska
Utbildningsplan period 1 - 2QA306
Utbildningsplan period 2 - 2QA307

Våren 2025

Studieperiod 1: 2025-01-20-2025-03-30
Studieperiod 2: 2025-03-31-2025-06-08

Studieort: Stockholm
Undervisningstid på dagtid, halvfart 50%
Undervisningsspråk: Engelska
Utbildningsplan period 1 - 2QA306
Utbildningsplan period 2 - 2QA307

 

Behörighetskrav

Kandidat- eller yrkesexamen om minst 180 hp inom hälso- och sjukvård. Alternativt 180 hp från läkar-, tandläkar-, psykolog- eller logopedprogrammet. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp).

Anmälan inför hösten 2024

Anmäl dig till kurspaketet via antagning.se senast 15 april 2024. Samtliga meriter ska ha inkommit till antagning.se senast sista kompletteringsdag 20 juni. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 11 juli 2024 på ditt konto på antagning.se.

Observera att antagningen görs till ett kurspaket bestående av två fristående kurser, 7,5 hp vardera, totalt 15 hp som räknas till takstrykningsnivån om 45 hp.

Anmälan inför våren 2025

Anmäl dig till kurspaketet via antagning.se senast 15 oktober 2024. Samtliga meriter ska ha inkommit till antagning.se senast sista kompletteringsdag 2 december. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 10 december 2024 på ditt konto på antagning.se.

Observera att antagningen görs till ett kurspaket bestående av två fristående kurser, 7,5 hp vardera, totalt 15 hp som räknas till takstrykningsnivån om 45 hp.

SV
Innehållsgranskare:
2024-04-15