Specialistutbildningar för sjuksköterskor

Här hittar du Karolinska Institutets specialistutbildningar för sjuksköterskor.

Anmälan till våren 2025 öppnar den 15 augusti 2024.

Dessa specialistsjuksköterskeprogram är öppna för sen anmälan:
- Kirurgisk vård
- Medicinsk vård
- Operationssjukvård

Specialistutbildningar för sjuksköterskor 2024-2025

Helene Svanholm
2024-05-17