Magisterprogrammet i arbete och hälsa

Magisterprogrammet i arbete och hälsa

 • 60 hp
 • 2 år (halvfart)
 • Distans
 • Studiestart höst: v. 35  
 • Obligatoriska träffar: Ja
 • Examen: Medicine magisterexamen  

Ett arbetsliv med goda arbetsvillkor ger en allmänt förbättrad folkhälsa, minskar arbetsrelaterad ohälsa och bidrar till att människor kan vara kvar i arbetslivet fram till ålderspension. På arbetsplatser med god arbetsmiljö trivs människor och mår bra och man får ett gott stöd för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Det finns en stor mängd forskning som visar att arbetsmiljön påverkar anställdas hälsa och arbetsförmåga. Goda arbetsvillkor är även en förutsättning för hållbar tillväxt i företag och organisationer.

Beskrivning

Utbildningen ger dig kunskaper och färdigheter inom arbetsmiljö och arbetsrelaterad hälsa så att du, på ett vetenskapligt förankrat sätt, kan arbeta i företagshälsovård eller i organisationer och myndigheter med verksamhet som är inriktad på att främja hälsa och arbetsvillkor samt förebygga ohälsa och utslagning från arbetslivet.

Inriktning beteendevetenskap:
ger fördjupade kunskaper om teorier och modeller avseende organisatorisk och social arbetsmiljö och arbetsrelaterad psykisk ohälsa. Du lär dig att kartlägga och bedöma hälsorisker och friskfaktorer, samt att planera, implementera och utvärdera åtgärder för att hantera och förebygga arbetsrelaterad psykisk ohälsa.

Inriktning ergonomi:
ger fördjupade kunskaper om skademekanismer och riskfaktorer gällande arbetsrelaterade besvär i rörelseorganen. Du lär dig att mäta och bedöma arbetsmiljörisker samt att planera och implementera ergonomiska åtgärder. Du får kunskaper om arbetslivsinriktad rehabilitering och metoder för bedömning av arbetsförmåga.

Inriktning företagssköterska:
ger fördjupade kunskaper inom hälsofrämjande arbete, arbetslivsinriktad rehabilitering samt ledarskap och organisation relaterat till hälsa. Du lär dig att bedöma frisk- och riskfaktorer samt att genomföra och utvärdera hälsofrämjande åtgärder. Läs mer om hur programmet är uppbyggt i programmets utbildningsplan.

Information om distansutbildningen

Utbildningen är till stora delar distansbaserad, med c:a 2 dagar med undervisning på campus varje månad.

Undervisningsformerna på campus omfattar föreläsningar, seminarier, grupparbeten, praktiska övningar, laborationer och studiebesök. Distansundervisningen omfattar litteraturstudier, grupparbeten, intervjuundersökningar, arbetsplatsbesök, rapportskrivning etc. Tillgång till internet krävs då distansundervisningen sker via Karolinska Institutets webbaserade lärplattform Canvas.

Utbildning ges med 50 % -arbetstakt och mer än 50% yrkesarbetande är därför inte rekommenderat under studietiden. 
 
Exempel på olika arbetstakt:  
Arbete 100% + 50% studier = 150% d.v.s. arbete alla dagar och alla kvällar samt alla helger i två år.
Arbete 75% + 50% studier = 125% .d.v.s 6 dagars arbetsvecka samt någon kväll varje vecka i två år.
Arbete 50% + 50% studier = 100% d.v.s. arbete 5 dagar i veckan
 
Vi rekommenderar att ni prelimiärt kommer överens med er arbetsgivare om reducerad arbetstid redan vid ansökan till utbildningen.

Efter studierna

fter utbildningen kan du arbeta inom företagshälsovård, i privat och offentlig verksamhet, på myndigheter och inom företag och organisationer med ansvar för arbetsmiljö och hälsofrågor, samt inom forskning och undervisning.

Inriktning Beteendevetenskap, Anmälan HT21

 • 50%, Distans, Undervisning på dagtid
 • Obligatoriska träffar: 50
 • Antal platser: 20
 • Studieort: Solna
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 15 april 2021
 • Anmälningskod: KI-21000

Särskild behörighet

Yrkes- eller kandidatexamen om minst 180 hp varav minst 120 hp inom beteendevetenskapliga ämnen. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

En samlad kvalitativ bedömning av den sökandes tidigare utbildning, relevanta yrkes- och/eller forskningserfarenheter för att genomgå utbildningen (CV och intyg som styrker dina meriter bör bifogas).

Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast 17 maj 2021.

Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 16 juli på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.
Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Inriktning Företagssköterska, Anmälan HT21

 • 50%, Distans, Undervisning på dagtid
 • Obligatoriska träffar: 50
 • Antal platser: 30
 • Studieort: Solna
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 15 april 2021
 • Anmälningskod: KI-21002

Särskild behörighet

Sjuksköterskeexamen om 180 hp eller kandidatexamen i omvårdnad. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

En samlad kvalitativ bedömning av den sökandes tidigare utbildning, relevanta yrkes- och/eller forskningserfarenheter för att genomgå utbildningen (CV och intyg som styrker dina meriter bör bifogas).

Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast 17 maj 2021.

Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 16 juli på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.
Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Inriktning Ergonomi, Anmälan HT21

 • 50%, Distans, Undervisning på dagtid
 • Obligatoriska träffar: 50
 • Antal platser: 30
 • Studieort: Solna
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 15 april 2021
 • Anmälningskod: KI-21001

Särskild behörighet

Arbetsterapeut-, fysioterapeut- eller sjukgymnastexamen om 180 hp. Alternativt kandidatexamen i arbetsterapi, fysioterapi eller sjukgymnastik. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

En samlad kvalitativ bedömning av den sökandes tidigare utbildning, relevanta yrkes- och/eller forskningserfarenheter för att genomgå utbildningen (CV och intyg som styrker dina meriter bör bifogas).

Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast 17 maj 2021.

Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 16 juli på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.
Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Antagningsprocessen

Läs mer om behörighet, dokumentationskrav och urval på Anmälan och antagning.

Kontakt

Kontaktuppgifter till antagningsgruppen

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Jenny Selander, programansvarig, jenny.selander@ki.se

Kontaktuppgifter till studie- och karriärvägledning