Magisterprogrammet i arbete och hälsa

 • 60 hp
 • 2 år (halvfart)
 • Distans
 • Studiestart höst: v. 36  
 • Examen: Medicine magisterexamen  

Ett arbetsliv med goda arbetsvillkor ger en allmänt förbättrad folkhälsa, minskar arbetsrelaterad ohälsa och bidrar till att människor kan vara kvar i arbetslivet fram till ålderspension. På arbetsplatser med god arbetsmiljö trivs människor och mår bra och man får ett gott stöd för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Det finns en stor mängd forskning som visar att arbetsmiljön påverkar anställdas hälsa och arbetsförmåga. Goda arbetsvillkor är även en förutsättning för hållbar tillväxt i företag och organisationer.

Beskrivning

Utbildningen ger dig kunskaper och färdigheter inom arbetsmiljö och arbetsrelaterad hälsa så att du, på ett vetenskapligt förankrat sätt, kan arbeta i företagshälsovård eller i organisationer och myndigheter med verksamhet som är inriktad på att främja hälsa och arbetsvillkor samt förebygga ohälsa och utslagning från arbetslivet.

Inriktning arbetsmiljöstrateg:

vidareutbildar en bredare grupp främst till det övergripande strategiska arbetsmiljöarbetet inom ett företag, myndighet eller inom företagshälsovården. Utbildningen har en fördjupning inom systematiskt arbetsmiljöarbete.

Inriktning ergonomi:

vidareutbildar arbetsterapeuter och fysioterapeuter/ sjukgymnaster till att arbeta strategiskt och övergripande både preventivt samt rehabiliterande inom arbete och hälsa. Dessutom ingår en särskild fördjupning inom ergonomisk mätteknik samt sambandet mellan yrkesexponering och uppkomst av muskuloskeletala besvär. 

Inriktning företagssköterska:

vidareutbildar sjuksköterskor till att arbeta strategiskt och övergripande både preventivt samt rehabiliterande med arbete och hälsa. Dessutom ingår en särskild fördjupning inom yrkesmedicin, medicinska kontroller, hälsofrämjande arbete m.m.

Utbildningsplan - information om hur programmet är uppbyggt

Programwebb - för dig som är student på programmet eller intresserad av att veta mer

Information om distansutbildningen

Utbildningen är till största delen distansbaserad men campusdagar förekommer.

Undervisningsformerna omfattar föreläsningar, seminarier, grupparbeten, praktiska övningar, laborationer och studiebesök, litteraturstudier, grupparbeten, intervjuundersökningar, arbetsplatsbesök, rapportskrivning etc. Tillgång till internet krävs då distansundervisningen sker via Karolinska Institutets webbaserade lärplattform Canvas.

Utbildning ges med 50 % arbetstakt, dvs 20 timmar i veckan, och mer än 50% yrkesarbetande är därför inte rekommenderat under studietiden. 
 
Exempel på olika arbetstakt:  
Arbete 100% + 50% studier = 150% d.v.s. arbete alla dagar och alla kvällar samt alla helger i två år.
Arbete 75% + 50% studier = 125% .d.v.s 6 dagars arbetsvecka samt någon kväll varje vecka i två år.
Arbete 50% + 50% studier = 100% d.v.s. arbete 5 dagar i veckan
 
Vi rekommenderar att ni preliminärt kommer överens med er arbetsgivare om reducerad arbetstid redan vid ansökan till utbildningen.

Efter studierna

Efter utbildningen kan du arbeta inom företagshälsovård, i privat och offentlig verksamhet, på myndigheter och inom företag och organisationer med ansvar för arbetsmiljö och hälsofrågor, samt inom forskning och undervisning.

Inriktning Arbetsmiljöstrateg, Anmälan HT24

 • 50%, Distans, Undervisning på dagtid
 • Antal platser: 20
 • Studieort: Solna
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 15 april 2024
 • Sista kompletteringsdag: 16 maj 2024
 • Anmälningskod: KI-21000

Särskild behörighet

Kandidat- eller yrkesexamen om minst 180 hp inom hälso- och sjukvård, socialt arbete, samhälls- och beteendevetenskap, naturvetenskap eller teknik. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E. 

Urval

Urvalet bland behöriga sökande sker genom en samlad kvalitativ bedömning. 

Alla sökande ombedes fylla i meritförteckningen för magisterprogrammet i arbete och hälsa.

I meritförteckningen hittar du instruktioner för hur du ska styrka dina meriter samt hur dina meriter värderas.

Meritförteckning och samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast 16 maj 2024.

Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 11 juli 2024 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.
Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Inriktning Ergonomi, Anmälan HT24

 • 50%, Distans, Undervisning på dagtid
 • Antal platser: 20
 • Studieort: Solna
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 15 april 2024
 • Sista kompletteringsdag: 16 maj 2024
 • Anmälningskod: KI-21001

Särskild behörighet

Arbetsterapeut-, fysioterapeut- eller sjukgymnastexamen om 180 hp. Alternativt kandidatexamen i arbetsterapi, fysioterapi eller sjukgymnastik. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Urvalet bland behöriga sökande sker genom en samlad kvalitativ bedömning. 

Alla sökande ombedes fylla i meritförteckningen för magisterprogrammet i arbete och hälsa.

I meritförteckningen hittar du instruktioner för hur du ska styrka dina meriter samt hur dina meriter värderas.

Meritförteckning och samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast 16 maj 2024.

Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 11 juli 2024 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.
Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Inriktning Företagssköterska, Anmälan HT24

 • 50%, Distans, Undervisning på dagtid
 • Antal platser: 20
 • Studieort: Solna
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 15 april 2024
 • Sista kompletteringsdag: 16 maj 2024
 • Anmälningskod: KI-21002

Särskild behörighet

Sjuksköterskeexamen om 180 hp eller kandidatexamen i omvårdnad. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Urvalet bland behöriga sökande sker genom en samlad kvalitativ bedömning. 

Alla sökande ombedes fylla i meritförteckningen för magisterprogrammet i arbete och hälsa.

I meritförteckningen hittar du instruktioner för hur du ska styrka dina meriter samt hur dina meriter värderas.

Meritförteckning och samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast 16 maj 2024.

Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 11 juli 2024 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.
Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Antagningsprocessen

Läs mer om behörighet, dokumentationskrav och urval på Anmälan och antagning.

Kontakt

Kontaktuppgifter till antagningsgruppen

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Jenny Selander, programansvarig, jenny.selander@ki.se

Kontaktuppgifter till studie- och karriärvägledning