Aula Medica

Magister­programmet i global hälsa

Magisterprogrammet i global hälsa

  • 60 hp
  • 1 år
  • Studiestart höst: v. 35  
  • Examen: Medicine magisterexamen  

Magisterprogrammet i global hälsa fokuserar på de globala utmaningarna inom folkhälsoområdet som påverkar såväl nuvarande som framtida generationer.

Beskrivning

Global hälsa integrerar kunskap och erfarenheter från olika discipliner såsom folkhälsa, medicin, epidemiologi, hälsoekonomi, miljömedicin, beteendevetenskap och antropologi. Global hälsa erbjuder en plattform för forskning, utbildning och information kring de hälsoutmaningar som världens befolkning står inför.

Det ettåriga programmet består av tre delar. Den grundläggande delen ger allmänkunskap. Den avancerade delen går djupare in på områden inom global hälsa såsom infektionssjukdomarna, icke-smittsamma sjukdomar, mödra- och barnhälsa. Den avslutande delen består av forskningsprojekt som redovisas i uppsatsform. Forskningsprojektet kan baseras i ett låg- eller medelinkomstland där Karolinska Institutet har samarbete.

Utbildningsplan - information om hur programmet är uppbyggt

Programwebb - för dig som är student på programmet eller intresserad av att veta mer

Efter studierna

Efter studierna har du möjlighet att arbeta i nationella eller internationella organisationer som arbetar i låg- eller medelinkomstländer med fattigdoms- och hälsorelaterade frågor. Du är även behörig att gå vidare till forskarutbildning.

Anmälan HT23

  • 100%, Undervisning på dagtid
  • Studieort: Solna
  • Undervisningsspråk: Engelska
  • Sista anmälningsdag: 16 januari 2023
  • Sista kompletteringsdag: 1 februari 2023
  • Anmälningskod: KI-D1002

Särskild behörighet

Kandidat- eller yrkesexamen om minst 180 hp. Sökande som går sista året av utbildningen kan bli villkorligt antagen. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

En samlad kvalitativ bedömning av den sökandes tidigare utbildning, relevanta yrkes- och/eller forskningserfarenheter samt motivering för att genomgå utbildningen. Rekommendationsbrev krävs inte.

Sökande till Karolinska Institutets globala masterprogram ombedes fylla i ett CV-formulär som används vid urvalet. I CV-formuläret hittar du instruktioner för hur du ska styrka dina meriter. Endast meriter som har styrkts enligt instruktionerna i CV-formuläret kommer att beaktas i urvalet.

Sista kompletteringsdag är den 1 februari 2023 då samtliga meriter ska ha inkommit till Antagning.se/Antagningsservice

Dokumentationskrav

Sökande med svenska akademiska meriter ska följa dokumentationskraven på antagning.se

Sökande med utländska akademiska meriter ska följa dokumentationskraven på universityadmissions.se

Sista kompletteringsdag är den 1 februari 2023 då samtliga meriter ska ha inkommit till Antagning.se/Antagningsservice

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar 17 oktober 2022.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Antagningsprocessen

Läs mer om behörighet, dokumentationskrav och urval på Admissions to Global Master's Programmes.

Kontakt

För information om antagningsprocessen, vänligen kontakta antagningen vid Karolinska Institutet.

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Asli Kulane, Programdirektor, asli.kulane@ki.se

Kontaktuppgifter till studie- och karriärvägledning