Aula Medica

Masterprogrammet i translationell fysiologi och farmakologi

Masterprogrammet i translationell fysiologi och farmakologi

  • 120 hp
  • 2 år
  • Studiestart höst: v. 36  
  • Examen: Medicine masterexamen med huvudområdet translationell fysiologi och farmakologi  

Det globala masterprogrammet i translationell fysiologi och farmakologi ger studenterna en integrerad kunskap i fysiologi, patologi och farmakologi med fokus på mekanismbaserade terapier och läkemedelsutveckling. Färdigheterna som erhålls genom att integrera akademi, tillämpad vetenskap och industri är nyckeln till att förstå hur kroppen fungerar, varför sjukdom uppstår och kan behandlas vilket gör studenterna attraktiva på arbetsmarknaden och med stor potential att förbättra hälsan för människor världen över.

Beskrivning

Vill du ha en unik internationell profil på din utbildning? Då kan något av KI:s globala masterprogram vara något för dig. Du läser utbildningen på engelska tillsammans med både internationella och svenska studenter. Du får dessutom tillgång till ett internationellt nätverk med drivna studenter, något som du kan ha stor nytta av efter dina studier. 

Läs mer om Masterprogrammet i translationell fysiologi och farmakologi på den globala programsidan. Du söker utbildningen på antagning.se. 

 

Utbildningsplan - information om hur programmet är uppbyggt

Programwebb - för dig som är student på programmet eller intresserad av att veta mer

Efter studierna

Det globala masterprogrammet i translationell fysiologi och farmakologi ger en bred kunskap och en kompetens som lämpar sig både för fortsatt forskarutbildning och för en karriär inom läkemedels-, bioteknik- eller medicinteknikindustrin. Tack vare ett fokus på integrativa kunskaper och färdigheter är studenternas kompetens mycket eftertraktad inom olika sektorer, från akademi, till industri och offentlig sektor.

Anmälan HT24

  • 100%, Undervisning på dagtid
  • Studieort: Solna
  • Undervisningsspråk: Engelska
  • Sista anmälningsdag: 15 januari 2024
  • Sista kompletteringsdag: 1 februari 2024
  • Anmälningskod: KI-D1009

Särskild behörighet

Kandidat- eller yrkesexamen om minst 180 hp inom biomedicin, bioteknik, cell- och molekylärbiologi, farmaci, hälso- och sjukvård, medicin eller motsvarande examen. Sökande som går sista året av utbildningen kan bli villkorligt antagen. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

En samlad kvalitativ bedömning av den sökandes tidigare utbildning, relevanta yrkes- och/eller forskningserfarenheter samt motivering för att genomgå utbildningen. Rekommendationsbrev krävs inte.

Sökande till Karolinska Institutets globala masterprogram ombedes fylla i ett CV-formulär som används vid urvalet. I CV-formuläret hittar du instruktioner för hur du ska styrka dina meriter. Endast meriter som har styrkts enligt instruktionerna i CV-formuläret kommer att beaktas i urvalet.

Sista kompletteringsdag är den 1 februari 2024 då samtliga meriter ska ha inkommit till Antagning.se/Antagningsservice.

Dokumentationskrav

Sökande med svenska akademiska meriter ska följa dokumentationskraven på antagning.se

Sökande med utländska akademiska meriter ska följa dokumentationskraven på universityadmissions.se

Sista kompletteringsdag är den 1 februari 2024 då samtliga meriter ska ha inkommit till Antagning.se/Antagningsservice

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar 16 oktober 2023.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Antagningsprocessen

Läs mer om behörighet, dokumentationskrav och urval på Admissions to Global Master's Programmes.

Kontakt

För information om antagningsprocessen, vänligen kontakta antagningen vid Karolinska Institutet.

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Jessica Norrbom, programdirektor, jessica.norrbom@ki.se

Kontaktuppgifter till studie- och karriärvägledning