Masterprogrammet i translationell fysiologi och farmakologi

Masterprogrammet i translationell fysiologi och farmakologi

  • 120 hp
  • 2 år
  • Studiestart höst: v. 35  
  • Examen: Medicine masterexamen  

Det globala masterprogrammet i translationell fysiologi och farmakologi ger studenterna en integrerad kunskap i fysiologi, patologi och farmakologi med fokus på mekanismbaserade terapier och läkemedelsutveckling. Färdigheterna som erhålls genom att integrera akademi, tillämpad vetenskap och industri är nyckeln till att förstå hur kroppen fungerar, varför sjukdom uppstår och kan behandlas vilket gör studenterna attraktiva på arbetsmarknaden och med stor potential att förbättra hälsan för människor världen över.

Beskrivning

Det globala masterprogrammet i translationell fysiologi och farmakologi fokuserar på tematisk och praktisk integration av de två disciplinerna fysiologi och farmakologi genom ett tillvägagångssätt som kombinerar molekylära mekanismer bakom kroppens funktioner och sjukdomar med en helkroppsorienterad förståelse. Läroplanen erbjuder breda kunskaper i translationella aspekter av fysiologi och farmakologi samt praktiska färdigheter inom den senaste metodiken. Undervisningen sker i en internationell och världsledande forskningsmiljö vid Karolinska Institutet som erbjuder framstående laboratorieutbildning, vetenskaplig kommunikation, nätverk med läkemedels- och bioteknikindustrin samt möjligheter till en akademisk forskningskarriär.   
 
Medan den första delen av programmet främst fokuserar på teoretiska kunskaper, betonar den andra delen den praktiska tillämpningen av de inlärda färdigheterna i prekliniska laboratorier, samt i klinik- eller företagsnära miljöer. Programmet präglas av ett nära samarbete med läkemedels- och bioteknikföretag inom exempelvis projektkurser och examensarbetet. Programmet erbjuder goda möjligheter till en bred kunskap samt till att skapa en nischad kompetens genom valbara kurser och individuella projekt och examensarbetet. Genom hela det tvååriga programmet betonas vikten av integrering av kunskap och färdigheter för att främja ett tänkesätt där kunskap och förståelse på molekylär och mekanistisk nivå överförs från grundforskning till exempelvis nya behandlingar.

Utbildningsplan - information om hur programmet är uppbyggt

Programwebb - för dig som är student på programmet eller intresserad av att veta mer

Efter studierna

Det globala masterprogrammet i translationell fysiologi och farmakologi ger en bred kunskap och en kompetens som lämpar sig både för fortsatt forskarutbildning och för en karriär inom läkemedels-, bioteknik- eller medicinteknikindustrin. Tack vare ett fokus på integrativa kunskaper och färdigheter är studenternas kompetens mycket eftertraktad inom olika sektorer, från akademi, till industri och offentlig sektor.

Anmälan HT23

  • 100%, Undervisning på dagtid
  • Studieort: Solna
  • Undervisningsspråk: Engelska
  • Sista anmälningsdag: 16 januari 2023
  • Sista kompletteringsdag: 1 februari 2023
  • Anmälningskod: KI-D1009

Särskild behörighet

Kandidat- eller yrkesexamen om minst 180 hp inom biomedicin, bioteknik, cell- och molekylärbiologi, farmaci, hälso- och sjukvård, medicin eller motsvarande examen. Sökande som går sista året av utbildningen kan bli villkorligt antagen. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

En samlad kvalitativ bedömning av den sökandes tidigare utbildning, relevanta yrkes- och/eller forskningserfarenheter samt motivering för att genomgå utbildningen. Rekommendationsbrev krävs inte.

Sökande till Karolinska Institutets globala masterprogram ombedes fylla i ett CV-formulär som används vid urvalet. I CV-formuläret hittar du instruktioner för hur du ska styrka dina meriter. Endast meriter som har styrkts enligt instruktionerna i CV-formuläret kommer att beaktas i urvalet.

Sista kompletteringsdag är den 1 februari 2023 då samtliga meriter ska ha inkommit till Antagning.se/Antagningsservice.

Dokumentationskrav

Sökande med svenska akademiska meriter ska följa dokumentationskraven på antagning.se

Sökande med utländska akademiska meriter ska följa dokumentationskraven på universityadmissions.se

Sista kompletteringsdag är den 1 februari 2023 då samtliga meriter ska ha inkommit till Antagning.se/Antagningsservice

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar 17 oktober 2022.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Antagningsprocessen

Läs mer om behörighet, dokumentationskrav och urval på Admissions to Global Master's Programmes.

Kontakt

För information om antagningsprocessen, vänligen kontakta antagningen vid Karolinska Institutet.

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Jessica Norrbom, jessica.norrbom@ki.se

Kontaktuppgifter till studie- och karriärvägledning