Aula Medica Foto: Ulrich Schulte

Master­programmet i global hälsa

Masterprogrammet i global hälsa

  • 120 hp
  • 2 år
  • Studiestart höst: v. 36  
  • Examen: Medicine masterexamen med huvudområdet global hälsa  

Masterprogrammet i global hälsa fokuserar på de globala utmaningarna inom folkhälsoområdet som påverkar såväl nuvarande som framtida generationer.

Beskrivning

Vill du ha en unik internationell profil på din utbildning? Då kan något av KI:s globala masterprogram vara något för dig. Du läser utbildningen på engelska tillsammans med både internationella och svenska studenter. Du får dessutom tillgång till ett internationellt nätverk med drivna studenter, något som du kan ha stor nytta av efter dina studier. 

Läs mer om Masterprogrammet i global hälsa på den globala programsidan. Du söker utbildningen på antagning.se.

Utbildningsplan - information om hur programmet är uppbyggt

Programwebb - för dig som är student på programmet eller intresserad av att veta mer

Efter studierna

Efter programmet har du många olika karriärmöjligheter. Om du är intresserad av en akademisk karriär ger programmet en solid grund för fortsatta studier på doktorandnivå (PhD). Om du är intresserad av en karriär utanför den akademiska miljön kan du arbeta som folkhälsovetare, konsult, policyanalytiker, utbildare eller projektledare - inom offentlig eller privat sektor.

Anmälan HT25

  • 100%, Undervisning på dagtid
  • Studieort: Stockholm
  • Undervisningsspråk: Engelska
  • Sista anmälningsdag: 15 januari 2025
  • Sista kompletteringsdag: 3 februari 2025
  • Anmälningskod: KI-D1002

Särskild behörighet

Kandidat- eller yrkesexamen om minst 180 hp. Sökande som går sista året av utbildningen kan bli villkorligt antagen. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

En samlad kvalitativ bedömning av den sökandes tidigare utbildning, relevanta yrkes- och/eller forskningserfarenheter samt motivering för att genomgå utbildningen. Rekommendationsbrev krävs inte.

Sökande till Karolinska Institutets globala masterprogram ombedes fylla i ett CV-formulär som används vid urvalet. I CV-formuläret hittar du instruktioner för hur du ska styrka dina meriter. Endast meriter som har styrkts enligt instruktionerna i CV-formuläret kommer att beaktas i urvalet.

Sista kompletteringsdag är den 3 februari 2025 då samtliga meriter ska ha inkommit till Antagning.se/Antagningsservice

Dokumentationskrav

Sökande med svenska akademiska meriter ska följa dokumentationskraven på antagning.se

Sökande med utländska akademiska meriter ska följa dokumentationskraven på universityadmissions.se

Sista kompletteringsdag är den 3 februari 2025 då samtliga meriter ska ha inkommit till Antagning.se/Antagningsservice

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.
Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Antagningsprocessen

Läs mer om behörighet, dokumentationskrav och urval på Admissions to Global Master's Programmes.

Kontakt

För information om antagningsprocessen, vänligen kontakta antagningen vid Karolinska Institutet.

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Martin Gerdin Wärnberg, martin.gerdin@ki.se

Kontaktuppgifter till studie- och karriärvägledning