Masterprogrammet i nutritionsvetenskap

Masterprogrammet i nutritionsvetenskap

  • 120 hp
  • 2 år
  • Studiestart höst: v. 35  
  • Examen: Medicine masterexamen  

Nutritionsvetenskap är ett expanderande, tvärvetenskapligt fält som studerar kostens betydelse för människans hälsa. Programmet ger dig fördjupade kunskaper om nutritionsämnets vetenskapliga grund och forskningsmetoder. Denna kunskap förbereder dig för kvalificerat arbete inom nutritionsrelaterade områden och för fortsatt doktorandutbildning.

Beskrivning

Masterprogrammet i nutritionsvetenskap ger dig en bred förståelse för kostens betydelse för människans hälsa och djupgående kunskaper om nutritionsämnets vetenskapliga grund och forskningsmetoder. Programmet förbereder dig för olika karriärvägar inom ett expanderande område. Under de senaste decennierna har det skett en enorm utveckling inom nutritionsområdet och det finns en stor efterfråga på akademisk expertis som kan tolka, kommunicera och tillämpa forskningsresultat på ett balanserat sätt. Du får en förståelse för sambandet mellan kost och hälsa och evidensen bakom rekommendationer för kost och fysisk aktivitet, där även hållbarhetsaspekter beaktas. Du får en fördjupad kunskap om molekylära och genetiska mekanismer som ligger bakom kostens inverkan på människans kropp. Mätmetodik för kostintag, fysisk aktivitet och fitness med fokus på förståelse för metoders validitet, tillämpbarhet samt utvärdering av resultat behandlas också under utbildningen. Du kommer att fördjupa din kunskap om kost och fysisk aktivitet vad gäller både förebyggande och behandling av de vanliga folksjukdomarna, även utifrån ett globalt perspektiv. Särskilt fokus kommer att ligga på interventionsstudier och användningen av internet (eHälsa) och mobiltelefonteknologi (mHälsa). Behandling av nutritionsrelaterade sjukdomar på individnivå ingår också i programmet. Professionell utveckling inom populärvetenskaplig kommunikation och entreprenörskap förbereder dig för din karriär.

Under det andra året kan du välja att göra ett examensarbete bestående av 30, 45 eller 60 högskolepoäng. Här har du möjlighet att efter intresse välja att fördjupa dig inom olika områden av nutritionsforskning, det kan till exempel vara molekylärt, fysiologiskt, kliniskt, epidemiologiskt eller folkhälsorienterat. Beroende på examensarbetets längd kan du inkludera upp till 30 poäng valfria kurser och skapa din egen profil på utbildningen.

Läs mer om hur programmet är uppbyggt i utbildningsplanen.

Utbildningsplan - information om hur programmet är uppbyggt

Programwebb - för dig som är student på programmet eller intresserad av att veta mer

Efter studierna

Programmet ger en solid grund för en karriär inom nutritionsområdet, både inom den offentliga och privata sektorn, som till exempel statliga myndigheter, kommuner, livsmedels- och läkemedelsindustrin och konsultarbete, både nationellt och internationellt. Det förbereder dig även för fortsatta studier på doktorandnivå och forskningsrelaterade yrken.

Anmälan HT23

  • 100%, Undervisning på dagtid
  • Studieort: Flemingsberg (Huddinge)
  • Undervisningsspråk: Engelska
  • Sista anmälningsdag: 16 januari 2023
  • Sista kompletteringsdag: 1 februari 2023
  • Anmälningskod: KI-D1007

Särskild behörighet

Kandidat- eller yrkesexamen om minst 180 hp inom biomedicin, cell- och molekylärbiologi, farmaci, medicin, nutrition eller motsvarande examen. Sökande som går sista året av utbildningen kan bli villkorligt antagen. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

En samlad kvalitativ bedömning av den sökandes tidigare utbildning, relevanta yrkes- och/eller forskningserfarenheter samt motivering för att genomgå utbildningen. Rekommendationsbrev krävs inte.

Sökande till Karolinska Institutets globala masterprogram ombedes fylla i ett CV-formulär som används vid urvalet. I CV-formuläret hittar du instruktioner för hur du ska styrka dina meriter. Endast meriter som har styrkts enligt instruktionerna i CV-formuläret kommer att beaktas i urvalet.

Sista kompletteringsdag är den 1 februari 2023 då samtliga meriter ska ha inkommit till Antagning.se/Antagningsservice.

Dokumentationskrav

Sökande med svenska akademiska meriter ska följa dokumentationskraven på antagning.se

Sökande med utländska akademiska meriter ska följa dokumentationskraven på universityadmissions.se

Sista kompletteringsdag är den 1 februari 2023 då samtliga meriter ska ha inkommit till Antagning.se/Antagningsservice

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar 17 oktober 2022.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Antagningsprocessen

Läs mer om behörighet, dokumentationskrav och urval på Admissions to Global Master's Programmes.

Kontakt

För information om antagningsprocessen, vänligen kontakta antagningen vid Karolinska Institutet.

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Magdalena Rosell, magdalena.rosell@ki.se

Kontaktuppgifter till studie- och karriärvägledning