Master­programmet i toxikologi

Masterprogrammet i toxikologi

  • 120 hp
  • 2 år
  • Studiestart höst: v. 35  
  • Examen: Medicine masterexamen  

Masterprogrammet i toxikologi ger dig fördjupade kunskaper i det breda och tvärvetenskapliga toxikologiska området. Programmet fokuserar på människors hälsa och ger dig även en solid plattform för vidare studier i toxikologi, eller för arbete relaterat till risk- och säkerhetsbedömning inom myndigheter eller företag.

Programmet uppfyller alla kurskrav för European Register of Toxicologists (ERT).

Beskrivning

Masterprogrammet i toxikologi var ett av de första utbildningsprogrammen i toxikologi i världen när det startade 1976. Programmet, som är unikt med sin tvååriga sammanhållna inriktning mot toxikologi och hälsorisker, ges vid Institutet för miljömedicin (IMM), Sveriges största centrum för utbildning i toxikologi och hälsoriskbedömning. Programmet bygger på den nära kopplingen till högkvalitativ forskning och riskbedömning vid IMM, och samarbetar med läkemedels- och kemisk industri, nationella myndigheter som Kemikalieinspektionen och Livsmedelsverket samt med Giftinformationscentralen och RISE (Research Institutes of Sweden), liksom med forskare vid andra institutioner, inom och utanför KI. Sedan 2004 besöker programmet regelbundet European Commission Joint Research Centre och då särskilt laboratoriet för alternativ till djurförsök (EURL-ECVAM).

Programmet omfattar toxikologiska principer, toxikokinetik, organtoxikologi, biokemiska och molekylära metoder inom toxikologin, mekanismer för toxicitet, histopatologi, regulatorisk toxicitetstestning, försöksdjursvetenskap, alternativa metoder till djurförsök, statistik, epidemiologi, hälsoriskbedömning med systematiska tillvägagångssätt, samt global toxikologi inom hållbar utveckling. Denna första del av programmet ger dig en bred, avancerad grund inom toxikologin. Därefter kan du fördjupa dig inom experimentell toxikologi eller risk/säkerhetsbedömning. Programmet strävar hela tiden efter att undervisa om den senaste utvecklingen inom forskning, metoder och regelverk.

Anställningsbarhet: Alumner från KI:s ToxMaster arbetar i akademin, på myndigheter, i industrin och på konsultföretag. Senaste årens striktare EU lagstiftning inom kemikaliesäkerhet hos olika typer av produkter visar nu på en tydlig och ökande efterfrågan på toxikologer i samhället.

Utbildningsplan - information om hur programmet är uppbyggt

Programwebb - för dig som är student på programmet eller intresserad av att veta mer

Efter studierna

Programmet ger en utmärkt grund för vidare arbete inom toxikologi som risk- och säkerhetsbedömare vid myndighet eller företag, i Sverige eller utomlands. Du kan även gå vidare till studier på forskarnivå.

För mer information om studenter, alumner och programmet, besök programmets hemsida

Anmälan HT23

  • 100%, Undervisning på dagtid
  • Studieort: Solna
  • Undervisningsspråk: Engelska
  • Sista anmälningsdag: 16 januari 2023
  • Sista kompletteringsdag: 1 februari 2023
  • Anmälningskod: KI-D1006

Särskild behörighet

Kandidat- eller yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng inom biomedicin, biologi, cell- och molekylärbiologi, farmaci, kemi, medicin, nutrition, bioteknik eller motsvarande examen. Sökande som går sista året av utbildningen kan bli villkorligt antagen. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

En samlad kvalitativ bedömning av den sökandes tidigare utbildning, relevanta yrkes- och/eller forskningserfarenheter, ambition och initiativ, samt motivering för att genomgå utbildningen. Rekommendationsbrev krävs inte.

Sökande till Karolinska Institutets globala masterprogram ombedes fylla i ett CV-formulär som används vid urvalet. I CV-formuläret hittar du instruktioner för hur du ska styrka dina meriter. Endast meriter som har styrkts enligt instruktionerna i CV-formuläret kommer att beaktas i urvalet.

Sista kompletteringsdag är den 1 februari 2023 då samtliga meriter ska ha inkommit till Antagning.se/Antagningsservice.

Dokumentationskrav

Sökande med svenska akademiska meriter ska följa dokumentationskraven på antagning.se

Sökande med utländska akademiska meriter ska följa dokumentationskraven på universityadmissions.se

Sista kompletteringsdag är den 1 februari 2023 då samtliga meriter ska ha inkommit till Antagning.se/Antagningsservice

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar 17 oktober 2022.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Antagningsprocessen

Läs mer om behörighet, dokumentationskrav och urval på Admissions to Global Master's Programmes.

Kontakt

För information om antagningsprocessen, vänligen kontakta antagningen vid Karolinska Institutet.

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Programdirektor Annika Hanberg, annika.hanberg@ki.se

Kontaktuppgifter till studie- och karriärvägledning