Foto: Ulrich Schulte

Master­programmet i toxikologi

Masterprogrammet i toxikologi

  • 120 hp
  • 2 år
  • Studiestart höst: v. 36  
  • Examen: Medicine masterexamen med huvudområdet toxikologi  

Masterprogrammet i toxikologi ger dig fördjupade kunskaper i det breda och tvärvetenskapliga toxikologiska området. Programmet fokuserar på människors hälsa och ger dig en solid plattform för vidare forskning, eller för arbete relaterat till risk- och säkerhetsbedömning inom myndigheter eller företag.

Programmet uppfyller alla kurskrav för European Register of Toxicologists (ERT).

Beskrivning

Vill du ha en unik internationell profil på din utbildning? Då kan något av KI:s globala masterprogram vara något för dig. Du läser utbildningen på engelska tillsammans med både internationella och svenska studenter. Du får dessutom tillgång till ett internationellt nätverk med drivna studenter, något som du kan ha stor nytta av efter dina studier. 

Läs mer om Masterprogrammet i toxikologi på den globala programsidan. Du söker utbildningen på antagning.se. 

 

Utbildningsplan - information om hur programmet är uppbyggt

Programwebb - för dig som är student på programmet eller intresserad av att veta mer

Efter studierna

Programmet ger en utmärkt grund för vidare arbete inom toxikologi som risk- och säkerhetsbedömare vid myndighet eller företag, i Sverige eller utomlands. Du kan även gå vidare till studier på forskarnivå.

För mer information om studenter, alumner och programmet, besök programmets hemsida

Anmälan HT24

  • 100%, Undervisning på dagtid
  • Studieort: Solna
  • Undervisningsspråk: Engelska
  • Sista anmälningsdag: 15 januari 2024
  • Sista kompletteringsdag: 1 februari 2024
  • Anmälningskod: KI-D1006

Särskild behörighet

Kandidat- eller yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng inom biomedicin, biologi, cell- och molekylärbiologi, farmaci, kemi, medicin, nutrition, bioteknik eller motsvarande examen. Sökande som går sista året av utbildningen kan bli villkorligt antagen. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

En samlad kvalitativ bedömning av den sökandes tidigare utbildning, relevanta yrkes- och/eller forskningserfarenheter, ambition och initiativ, samt motivering för att genomgå utbildningen. Rekommendationsbrev krävs inte.

Sökande till Karolinska Institutets globala masterprogram ombedes fylla i ett CV-formulär som används vid urvalet. I CV-formuläret hittar du instruktioner för hur du ska styrka dina meriter. Endast meriter som har styrkts enligt instruktionerna i CV-formuläret kommer att beaktas i urvalet.

Sista kompletteringsdag är den 1 februari 2024 då samtliga meriter ska ha inkommit till Antagning.se/Antagningsservice.

Dokumentationskrav

Sökande med svenska akademiska meriter ska följa dokumentationskraven på antagning.se

Sökande med utländska akademiska meriter ska följa dokumentationskraven på universityadmissions.se

Sista kompletteringsdag är den 1 februari 2024 då samtliga meriter ska ha inkommit till Antagning.se/Antagningsservice

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar 16 oktober 2023.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Antagningsprocessen

Läs mer om behörighet, dokumentationskrav och urval på Admissions to Global Master's Programmes.

Kontakt

För information om antagningsprocessen, vänligen kontakta antagningen vid Karolinska Institutet.

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Annika Hanberg, programdirektor, annika.hanberg@ki.se

Kontaktuppgifter till studie- och karriärvägledning