Master­programmet i hälso­informatik

Masterprogrammet i hälsoinformatik

  • 120 hp
  • 2 år
  • Studiestart höst: v. 35  
  • Examen: Masterexamen  

Masterprogrammet i hälsoinformatik vänder sig till dig som är intresserad av IT och teknik och som vill kunna tillämpa dina kunskaper och färdigheter inom medicin, vård och omsorg. Du får lära dig metoder som är nödvändiga för att utveckla vården genom datorbaserad informations- och kunskapshantering.

Beskrivning

Hälsoinformatiker kan göra sin grundutbildning inom antingen vård, medicin eller informationsteknologi/systemvetenskap. Under den första terminen läser studenter med teknisk bakgrund kurser i grundläggande medicinsk vetenskap och i vårdens organisation och ledning, medan studenter med vårdbakgrund läser grundläggande data och systemvetenskap. Terminen avslutas med en kurs om hälso- och sjukvårdens informationssystem.

Den andra terminen studeras hälsoinformatiska metoder för verksamhetsanalys och modellering av användarkrav, metoder för utvärdering av olika aspekter av hälsoinformationssystem under och efter införande, samt hälsoinformatiska standarder. Därutöver läser studenterna grundläggande dataanalysmetoder och en kurs i vetenskaplig metodik på avancerad nivå.

Den tredje terminen ger en introduktion till projektledning där metodkunskaperna i dataanalys tillämpas i form av projektarbeten. Vidare kan du som student välja att läsa en kurs i antingen informationssäkerhet eller entreprenörskap och få inblick i aktuella forskningsteman inom hälsoinformatik genom en forskningsförberedande kurs. Den fjärde och sista terminen utgörs av ett examensarbete.

Programmet ges gemensamt av Karolinska Institutet och Stockholms universitet.

Utbildningsplan - information om hur programmet är uppbyggt

Programwebb - för dig som är student på programmet eller intresserad av att veta mer

Efter studierna

IT-projekt inom vård och omsorg kräver personer med förståelse för vårdens behov och teknikens möjligheter och begränsningar. Hälsoinformatikerns unika tvärvetenskapliga kompetens gör dig lämpad att axla en samordnande och överbryggande roll mellan dessa områden. Många hälsoinformatiker verkar som projektledare. Andra yrkesroller är CMIO (Chief Medical Information Officer) or CCIO (Chief Clinical Information Officer), IT-ledare, klinisk informatiker, applikationsexpert, kravanalytiker, systemspecialist, systemutvecklare, interaktionsdesigner, utvärderare och forskare.

Anmälan HT22

  • 100%, Undervisning på dagtid
  • Studieort: Solna
  • Undervisningsspråk: Engelska
  • Sista anmälningsdag: 17 januari 2022
  • Sista kompletteringsdag: 1 februari 2022
  • Anmälningskod: KI-D1003

Särskild behörighet

Kandidat- eller yrkesexamen om minst 180 hp inom hälso- och sjukvård, biomedicin, medicinsk teknik, data- och systemvetenskap, informatik eller motsvarande examen. Sökande som går sista året av utbildningen kan bli villkorligt antagen. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

En samlad kvalitativ bedömning av den sökandes tidigare utbildning, relevanta yrkes- och/eller forskningserfarenheter samt motivering för att genomgå utbildningen. Rekommendationsbrev krävs inte.

Sökande till Karolinska Institutets globala masterprogram ombedes fylla i ett CV-formulär som används vid urvalet. I CV-formuläret hittar du instruktioner för hur du ska styrka dina meriter.

Sista kompletteringsdag är den 1 februari 2022 då samtliga meriter ska ha inkommit till Antagning.se/Antagningsservice.

Dokumentationskrav

Sökande med svenska akademiska meriter ska följa dokumentationskraven på antagning.se

Sökande med utländska akademiska meriter ska följa dokumentationskraven på universityadmissions.se

Sista kompletteringsdag är den 1 februari 2022 då samtliga meriter ska ha inkommit till Antagning.se/Antagningsservice

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar 18 oktober 2021.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Antagningsprocessen

Läs mer om behörighet, dokumentationskrav och urval på Admissions to Global Master's Programmes.

Kontakt

För information om antagningsprocessen, vänligen kontakta antagningen vid Karolinska Institutet.

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Nadia Davoody, nadia.davoody@ki.se

Kontaktuppgifter till studie- och karriärvägledning