Skip to main content

Master­programmet i molekylära tekniker inom livs­vetenskaperna

Masterprogrammet i molekylära tekniker inom livsvetenskaperna

  • 120 hp
  • 2 år
  • Studiestart höst: v. 36  
  • Examen: Masterexamen  

Programmet är ett unikt samarbete mellan Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan och Stockholms universitet med koppling till Science for Life Laboratory, Stockholm. Studenterna kommer att få en bred utbildning inom life science med betoning på banbrytande metoder för bioinformatiska analyser av "big data", i kombination med de state-of-the-art tekniker som används i modern "high throughput" molekylärbiologi samt hur man översätter biologiska upptäkter till diagnosverktyg och nya behandlingar.

Beskrivning

Detta tvååriga masterprogram ges av ett team av lärare som även är internationellt erkända forskare inom sina respektive discipliner, vilket gör att kurserna kommer att vara relevanta för ämnesområdet och ligga i forskningsframkanten. Programmet ger en gedigen utbildning med en ämnesmässig kombination av molekylärbiologi, bioteknik och medicin. Fokus ligger på high-throughput biologi och analys av big data för överföring av biologiska fynd från laboratorium till konkreta patientfall. Utbildningen syftar också till att utveckla färdigheter och förmågor som är väsentliga för yrkeslivet och som är viktiga om man ska kunna leda projekt inom både akademi och industri; muntlig och skriftlig presentation, färdigheter i att arbeta i grupp samt hur man gör etiska och samhälleliga överväganden om life science-relaterade frågor.

År 1
Det första året innehåller kurser på avancerad nivå inom genetik, biofysikalisk kemi, translationell medicin, grunderna i bioinformatik samt komparativ genomik. Det finns även en projektkurs. Du kommer att läsa kurser på alla tre universitet det första året, men fokus ligger på Karolinska Institutet på höstterminen och Stockholms universitet på vårterminen.

År 2
Under det andra året finns kurser inom tillämpad genteknologi, proteomik, läkemedelsutveckling och bioinformatikanalys av data från storskaliga molekylärbiologiska experiment. Även under det andra året finns en projektkurs. De flesta kurserna på höstterminen ges av KTH. Vårterminen består av ett examensarbete.

Ansökningsprocessen handläggs av Kungliga tekniska högskolan (KTH) i samarbete med Stockholms universitet (SU) och Karolinska institutet (KI).

Detaljerad information om ansökningsprocessen och nödvändiga dokument finns här (på engelska).

Efter studierna

Kombinationen av molekylärbiologi, bioteknik och medicin ger en mycket bra grund för en professionell forskarkarriär inom akademin, inom den biotekniska industrin eller inom läkemedelsindustrin. Den life-science-baserade industrin och den pågående akademiska forskningen inom dessa områden är aktiv och life-science sektorn expanderar över hela världen, vilket innebär att studenterna kommer att ha en mycket bra arbetsmarknad och kommer att kunna få ett yrke inom flera olika möjliga arbetsområden.

Anmälan HT20

  • 100%, Undervisning på dagtid
  • Undervisningsspråk: Engelska
  • Sista anmälningsdag: 15 januari 2020

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Anmälan och antagning

Anmälan hanteras av KTH. Om du har frågor om din anmälan eller om antagning, vänligen vänd dig till KTH:s information om anmälan och antagning.

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Lars-Arne Haldosén, Lars-arne.Haldosen@ki.se, +46-8-524 811 71