Reseberättelser

Som utbytesstudent från Karolinska Institutet ska du skriva en reseberättelse vid hemkomst. I rapporten reflekterar du över dina erfarenheter från utbytesperioden.

Berättelsen är en viktig del i uppföljningen av utbytesverksamheten, men utgör också en stor källa till inspiration och information för kommande utbytesstudenter.

Publicerade reseberättelser

Reseberättelsen skrivs online och, om du ger ditt medgivande, publiceras den på Karolinska Institutets webbplats. Äldre reseberättelser finns på hemsidan

Varje läsår utser en grupp under Kommitteen för utbildning tre vinnare i tävlingen om årets bästa reseberättelse. De tre berättelser som innehåller de bästa och mest levande beskrivningarna av utbytesstudieperioden såväl studiemässigt som socialt samt innehåller praktiska tips och råd på vad man ska tänka på före, under och efter utbytet uppmärksammas. Här kan du läsa om de bästa tre reserapporterna avseende det akademiska året 2021/2022.

För dig som ska skriva reseberättelse

Från och med läsåret 2022/2023 skriver du din rapport i vårt nya mobilitetssystem Mobility-Online. Rapporten är under utveckling, så tills vidare skriver du din rapport i ett separat dokument utifrån mallen nedan. Du blir kontaktad av din internationella handläggare när du kan lägga in den i Mobility-Online.

Om du ger ditt medgivande publiceras din reseberättelse på webben. Ditt medgivande om publicering är viktigt för att sprida dina kunskaper och erfarenheter vidare till andra studenter, men vid publicering kan du välja om du vill att ditt namn och din e-postadress ska vara synliga för besökarna på webbplatsen eller inte.

Observera att de personer på Karolinska Institutet som handlägger och granskar reserapporter kommer att kunna se vem som har skrivit rapporten, oavsett vilket val du gör vad gäller publicering på webben.

För att du ska bli aktuell för en andra utbetalning av resebidraget eller stipendiet, skicka in din reseberättelse senast 1 september läsåret efter ditt utbyte.

För närvarande fungerar det INTE att skriva sin reseberättelse i webbläsaren Google Chrome. Använd därför helst Internet Explorer eller Firefox när du lägger in din reseberättelse.

Frågor eller synpunkter?

Om du har frågor eller synpunkter om reseberättelse på webben, kontakta den internationella handläggaren på ditt program.

Pernilla Witte
2023-02-01