Reservantagning optikerprogrammet

Här finns information om reservantagning till optikerprogrammet och hur du hittar antagningsstatistik.

Nästan aldrig reservantagning till optikerprogrammet

Optikerprogrammet på KI gör i allmänhet ingen reservantagning. Vi har inget så kallat reservupprop som reserver kan komma till, och vi kontaktar endast i undantagsfall någon sökande med reservplats. Om du har reservplats betyder det alltså sannolikt att du tyvärr inte har kommit in på programmet, och att du är hänvisad till att söka igen inför nästa höst.

För att slippa kalla reserver med kort varsel och kanske till och med när terminen redan har börjat, gör programmet istället ett stort "överintag". Det betyder att många fler sökande antas än vad programmet på lite längre sikt har möjlighet att erbjuda kursplatser. Vi vet dock av erfarenhet att flera studenter hoppar av. Att studenter avbryter sina studier innebär dock inte att några reserver kallas in.

Det händer i undantagsfall att det ett år plötsligt är oväntat många som tackar nej till sin erbjudna plats efter Urval 2. Om detta skulle hända så gör även optikerprogrammet en reservantagning. Detta görs då från månadsskiftet juli/augusti och som längs fram till terminens start. 

Reservantagning sker genom att reserver kallas per e-post. Vi skickar mailet till den mailadress som du uppgav i samband med din ansökan. Om den kallade inte ger besked inom 24 timmar, mister reserven erbjudandet om plats, som istället går till nästa sökande i rätt urvalsgrupp. Reserver kallas från den urvalsgrupp där en plats har blivit ledig och enligt reservnummerordning.

Antagningsstatistik

På sidan uhr.se/statistik finns antagningsstatistik för bland annat KI:s optikerprogram. Där kan du till exempel se hur många sökande som tidigare har antagits från respektive urvalsgrupp.

ÅB
Innehållsgranskare:
Åsa Borglund
2023-11-02