Optiker­programmet

Optikerprogrammet

  • 180 hp
  • 3 år
  • Studiestart höst: v. 36  
  • Examen: Optikerexamen och medicine kandidatexamen  

En optiker är specialist på människans syn. Som optiker hjälper du människor till ett bekvämare seende och en bättre tillvaro. Till din hjälp har du den absolut senaste teknologin och produkter som kan anpassas för varje individ. Om du söker ett meningsfullt arbete där du underlättar människors vardag är arbetet som optiker något för dig.

Beskrivning

Som optiker blir du specialist på människans syn. Du hjälper människor till ett bekvämare seende och en bättre tillvaro. Utbildningen är uppbyggd utifrån begreppen syn, seende och du lär dig förstå och upptäcka ögats sjukliga förändringar. De tongivande ämnena är medicin, fysiologisk optik och kontaktlinsteknik. Studierna bedrivs såväl individuellt som i grupp och består av föreläsningar, kliniskt arbete, praktiska övningar, projektarbeten samt seminarier och fältstudier. Delar av undervisningen är förlagd till Kungliga Tekniska högskolan (KTH).

Inom utbildningen har du möjlighet till internationella utbytesstudier. Optikerprogrammet har egna utbytesavtal med till exempel Copenhagen School of Design and Technology, Cardiff University och University of Applied Sciences and Arts i Schweiz.

Optikeryrket är under konstant utveckling. Under de senaste tjugo åren har det gått från att vara ett hantverksyrke till att bli ett kliniskt yrke inom hälso- och sjukvården med egen legitimation. Liksom många går till läkaren för hälsokontroll väljer många att regelbundet besöka sin optiker för att kontrollera att ögonen mår bra. Det innebär att du som optiker behöver en bred medicinsk kunskap.

Som optiker gäller det att hålla dig uppdaterad om den senaste tekniken, hur den används och hur resultaten av undersökningarna ska tolkas. Produktutvecklingen av individuellt anpassade synhjälpmedel går också hela tiden framåt.

Karolinska Institutets optikerprogram (Grundutbildning + Magister) är ackrediterad av European Council of Optometry and Optics (ECOO) sedan 2016. Vi är ett, av totalt tre, optikerprogram i Europa som har uppnått denna höga kompetensnivå. Det innebär bland annat att en magister med examina från KI får ECOO:s Europeiska Diplom i optometri vilket ger förbättrade möjlighet för arbete utomlands.

Läs mer om hur programmet är uppbyggt i programmets utbildningsplan.

Efter studierna

Optiker arbetar ofta i optikerbutiker men kan även jobba på ögonavdelningar inom sjukhusvården. Arbetsmöjligheter finns också inom optisk industri och på syncentraler där optiker hjälper personer med reducerad synförmåga. Efter avslutad optikerutbildning kan man läsa KI:s magisterprogram i klinisk optometri.

Anmälan HT20

  • 100%, Undervisning på dagtid
  • Antal platser: 50
  • Studieort: Stockholm
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 15 april 2020
  • Anmälningskod: KI-41007

Särskild behörighet

Naturkunskap 2, (kan styrkas med Biologi 1, Fysik 1a / Fysik 1b1 + 1b2, Kemi 1), Matematik 2a / 2b / 2c. Eller: Naturkunskap B (kan styrkas med Biologi A, Fysik A, Kemi A), Matematik B.

Läs mer om sista kompletteringsdag på antagning.se.

Urval

Betygsurval 66 %, högskoleprovsurval 34 %

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.
Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Antagningsprocessen

Läs mer om behörighet, dokumentationskrav och urval på Anmälan och antagning.

Kontakt

Kontaktuppgifter till antagningsgruppen

Varför ska jag utbilda mig till optiker?

Titta in på optikerprogrammet

I arbetslivet