Foto: Ulrich Schulte

Optiker­programmet

Optikerprogrammet

  • 180 hp
  • 3 år
  • Studiestart höst: v. 35  
  • Examen: Optikerexamen och Medicine kandidatexamen  

En optiker är specialist på ögat och människans syn. Som optiker hjälper du människor till ett bekvämare seende och en bättre tillvaro. Till din hjälp har du den absolut senaste teknologin och produkter som kan anpassas för varje individ. Om du söker ett meningsfullt arbete där du underlättar människors vardag är arbetet som optiker något för dig.

Beskrivning

Som optiker blir du specialist på ögat och människans syn. Som optiker utför du synundersökningar, mäter och korrigerar synfel, upptäcker och följer patologisk tillstånd samt hjälper människor att välja rätt synhjälpmedel såsom glasögon och linser. Utbildningen är uppbyggd utifrån begreppen syn, seende och du lär dig förstå och upptäcka ögats åldrande och sjukliga förändringar. De tongivande ämnena är medicin, fysiologisk optik och kontaktlinsteknik. Studierna bedrivs såväl individuellt som i grupp och består av föreläsningar, kliniskt arbete, praktik (VIL/ VFU), praktiska övningar, projektarbeten samt seminarier och fältstudier. Delar av undervisningen är förlagd till Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).

Optikeryrket är under ständig utveckling. Under de senaste tjugo åren har det gått från att vara ett hantverksyrke till att bli ett kliniskt yrke inom hälso- och sjukvården med egen legitimation. Liksom många går till läkaren för hälsokontroll väljer många att regelbundet besöka sin optiker för att kontrollera att ögonen mår bra. Det innebär att du som optiker behöver en bred medicinsk kunskap.

Optikerprogrammets pedagogiska grundsyn bygger på "learning by doing". För oss betyder detta upplevelsebaserad inlärning - att du som student ska vara aktiv, göra själv, prova på, lära och lära av andra studenter. Som optikerstudent får du klinisk träning i våra moderna lokaler i Eye Center of Excellence, både på vår egen ögonklinik och på den unika "KUM-Ö-mottagning" som vi sedan 2020 driver i samarbete med ögonakuten på S:t Eriks Ögonsjukhus. Då optiker är ett yrke inom hälso- och sjukvården följer vi Socialstyrelsens basala hygienrutiner både på vår klinik och på KUM-Ö-mottagningen.

Inom utbildningen har vi ett antal internationella samarbeten. Du kan resa iväg på utbytesstudier till våra partneruniversitet i Danmark, Schweiz och Spanien, eller delta i digitala utbyten genom samarbeten med universitet i bland annat Australien.

Som optiker gäller det att hålla sig uppdaterad om den senaste tekniken, hur den används och hur resultaten av undersökningarna ska tolkas. Produktutvecklingen av individuellt anpassade synhjälpmedel går också ständigt framåt.

KI:s optikerutbildning har ackrediterats av European Council of Optometry and Optics (ECOO), som en optikerutbildning av absolut högsta kvalitet. Detta innebär bland annat att du som genomgår KI:s optikerprogram (examen 2008 eller senare) och därefter KI:s magisterprogram i klinisk optometri har möjlighet att efter avslutade studier begära ECOO:s European Diploma in Optometry. Du ansöker om ECOO:s diploma med den portfolio som du bygger upp under din utbildning. KI är ett av totalt fem lärosäten vars utbildningar på detta sätt blivit ackrediterade av ECOO.

Utbildningsplan - information om hur programmet är uppbyggt

Programwebb - för dig som är student på programmet eller intresserad av att veta mer

Efter studierna

Som optiker kan du arbeta i en optikerbutik eller på en ögonklinik inom offentlig eller privat sektor. Jobbmöjligheter finns också inom optisk industri och på syncentraler, där optiker hjälper personer med reducerad synförmåga. Efter avslutad optikerutbildning är du behörig att söka till KI:s magisterprogram i klinisk optometri.

Anmälan HT24

  • 100%, Undervisning på dagtid
  • Antal platser: 50
  • Studieort: Solna
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 15 april 2024
  • Anmälningskod: KI-41007

Särskild behörighet

Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2.

Läs mer om sista kompletteringsdag på antagning.se.

Urval

Betygsurval 66 %, högskoleprovsurval 34 %

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.
Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Antagningsprocessen

Läs mer om behörighet, dokumentationskrav och urval på Anmälan och antagning.

Kontakt

Kontaktuppgifter till antagningsgruppen

Kontaktuppgifter till studie- och karriärvägledning

Varför ska jag utbilda mig till optiker?