Reservantagning psykologprogrammet

Här finns information om reservantagning till psykologprogrammet och hur du hittar antagningsstatistik.

Ingen reservantagning till psykologprogrammet

Psykologprogrammet på KI gör ingen reservantagning efter urval 2. Vi har inget så kallat reservupprop som reserver kan komma till, och vi kontaktar inte någon sökande med reservplats. Om du har reservplats efter urval 2 betyder det alltså att du tyvärr inte har kommit in på programmet, och att du är hänvisad till att söka igen inför nästa höst.

För att slippa kalla reserver med kort varsel och kanske till och med när terminen redan har börjat, gör programmet istället ett mycket stort "överintag". Det betyder att många fler sökande antas än vad programmet på lite längre sikt har möjlighet att erbjuda kursplatser. Vi vet dock av erfarenhet att många studenter hoppar av. Att studenter avbryter sina studier innebär dock inte att några reserver kallas in. 

Om du i urval 1 blir reservplacerad så har du dock fortfarande en chans att antas till programmet i urval 2, förutsatt att du följer anvisningarna för att behålla din reservplats. För mer information se ki.se/antagning.

Antagningsstatistik

På sidan uhr.se/statistik finns antagningsstatistik för bland annat KI:s psykologprogram. Där kan du till exempel se hur många sökande som tidigare har antagits från respektive urvalsgrupp.

ÅB
Innehållsgranskare:
Åsa Borglund
2023-07-06