Reservantagning tandhygienistprogrammet

Här finns information om processen för reservantagning till tandhygienistprogrammet och statistik om antalet antagna samt meritvärden.

Reservantagning till tandhygienistprogrammet görs normalt i mitten av/sent i augusti, runt terminsstarten. Den pågår sedan som längst tre veckor in på terminen. 

Reservantagning sker genom att reserver kallas per telefon (e-post som alternativ) om det behövs tillsättas en plats (vi försöker nå dig under 24 timmar). Vi har inget så kallat reservupprop som reserver kan komma till. Den från KI som ringer upp en eventuell reserv kommer att ringa från telefonnummer 08-524xxxxx (visas som Caller ID på den uppringda telefonen).

Är du reservplacerad och undrar om sannolikheten att bli antagen?

Det är omöjligt att avgöra hur just stor din chans att bli antagen är. Det beror på hur många personer som lämnar återbud eller får anstånd med sina studier, samt från vilken urvalsgrupp de tillhör. Reserver kallas från den urvalsgrupp där en plats har blivit ledig och enligt reservnummerordning. Dessutom tillämpar tandhygienistprogrammet ett överintag av studenter i urval 1 och urval 2 (vi antar fler studenter än det finns faktiska platser). Därför är det inte säkert att varje återbud resulterar i att en reserv antas.

Sammantaget finns det endast en mycket begränsad möjlighet att reservantas till utbildningen.

Höstterminen 2023

Uppdatering 2023-08-31

Reservantagning till HT23 är avslutad, inga mer reserver kommer att kallas. .

Lägsta antagningspoäng i urval 2 var HP 0,55, BI 16,53, BII 16,51 och BF 3,50. 

14 reserver antogs efter urval 2  (BI - 5 personer, BII - 2 personer, HP - 7 personer)

Den sista antagna reserven i dessa urvalsgrupper hade följande meritvärde:

BI: 16,20 / BII: 16,20 / HP: 0,40

Höstterminen 2022

Lägsta antagningspoäng i urval 2 för de som antogs via högskoleprovet var 0,55, BI 16,95, BII 17,33 och BF 3,50. 

23 reserver har antagits efter urval 2 (BI - 9 personer, BII - 6 personer, BF - 1 person, HP - 7 personer)

Den sista antagna reserven i dessa urvalsgrupper har följande meritvärde:

BI: 14,80 / BII: 16,17 / BF: 3,50 / HP: 0,50

Höstterminen 2021

Lägsta antagningspoäng i urval 2 för de som antogs via högskoleprovet var 0,65, BI 16,98, BII 17,88 och BF 3,50. 

22 reserver har antagits efter urval 2 (BI - 6 personer, BII - 7 personer, HP - 9 personer)

Den sista antagna reserven i dessa urvalsgrupper har följande meritvärde:

BI: 16,24 / BII: 16,51 / HP: 0,50

Höstterminen 2020

13 reserver antogs efter urval 2 (BI - 7, HP - 4, BII - 1, BI - 6, BF - 1)

Den sista antagna studenten i dessa urvalsgrupper hade följande meritvärde:

BI: 16,83 / BII: 17,38 / BF: 3,50 / HP: 0,50 

Höstterminen 2019 

Lägsta antagningspoäng för de som antogs via högskoleprovet var 0,80 (3 personer hade denna poäng), lägsta meritvärdet för övriga urvalsgrupper var BF 3,50, BI 17,81, BII 17,99. 

Totalt 10 reserver antogs efter urval 2 (BI - 5, BII - 3, HP - 2)

Den sista antagna studenten i dessa urvalsgrupper hade följande meritvärde:

BI 17.19 / BII  17.01 / HP 0,70

Höstterminen 2018

Ingen reserv behövde kallas efter urval 2. 

Höstterminen 2017 

7 reserver antogs efter urval 2 (HP - 4, BI - 3).  

Den sista antagna studenten i varje urvalsgrupp hade följande meritvärde:

BI: 17,13 / BII: 18,33 / BF: 4,00 / HP: 0,75 

Höstterminen 2016 

11 reserver antogs efter urval 2 (6 - BI, 2 - BII, 2 - HP). 

Den sista antagna studenten i varje urvalsgrupp hade följande meritvärde:

BI: 17,55 / BII: 19,20 / BIEX: 17.81 / HP: 0,80 

Antagningsstatistik

Besök statistik.uhr.se och KIs webbplats för antagningsstatistik.

PK
Innehållsgranskare:
Paula Karlsson
2023-08-31