För dig som är student på Läkarprogrammet, 5,5-årigt Ansöka om utbytesstudier

Ansökan om utbytesstudier sker i två steg, först ansökan om att bli nominerad till utbytesstudier från KI. Om du blir nominerad kan du fortsätta med det andra steget, att ansöka till partneruniversitetet.

Ansökningsprocessen

 • Läs på om vad som gäller för respektive värduniversitet. 
 • Bestäm dig för vart du vill söka, vilka kurser du vill läsa och försök sedan skaffa dig en uppfattning om hur utbildningen är upplagd och vilka möjligheter det kan finnas att få ihop ditt studieprogram under utbytesstudieperioden. 
 • Registrera din ansökan i Mobilty Online och gå sedan in på länken som skickas till den e-postadress som du angivit i ansökningsformuläret för att ladda upp dina bilagor.
 • Om din ansökan är fullständig och godkänns av LINK kan du därefter nomineras till en utbytesplats.
 • Mer information om ditt värduniversitet får du i samband med att du nomineras till en utbytesplats.  

Ansökningsperioder under 2024/2025

Sista ansökningsdag för utbytesstudier under läsåret 2024/2025 är 29 januari.

Steg 1 - Ansökan om att bli nominerad till utbytesstudier

 • Ansökan görs helt elektroniskt. Följ instruktionerna noggrant; en ofullständig ansökan kan leda till lägre prioritet eller att den inte behandlas. För sent inkomna ansökningar beaktas inte i första ansökningsomgången.
 • Ansökan om utbytesstudier består av två delar som görs i systemet Mobility-Online. Den första delen är en online registrering där du fyller i dina personuppgifter, information om dina nuvarande studier, vilken termin och vilket ämnesområde du planerar att studera utomlands.
 • Du kan ange upp till 6 alternativa universitet i den ordning som du prioriterar. Innan du söker, försäkra dig om att dina val av universitet erbjuder kurser som fungerar i din utbildning och kommer att kunna tillgodoräknas.
 • Efter att ansökan skickats in online får du ett automatiskt e-postmeddelande med en länk att följa för att ladda upp dina bilagor direkt i Mobility-Online.

Detta ska ansökan innehålla 

Ansökningsformulär: Ansökan fylls i online i Mobility Online.  

Följande dokument ska laddas upp och bifogas den digitala ansökan:

 • Curriculum Vitae (CV) – Ditt CV ska vara välskrivet i omvänd kronologisk ordning och lätt att förstå. Du bör ange dina språkkunskaper enligt EU:s CEFR-skala.
 • Meritintyg – vid engagemang i kåren/KI ska ett signerat intyg medfölja ansökan. Be om ett intyg från Medicinska föreningen eller den förening/grupp du har varit med i. Ett intyg till din högsta merit räcker.
 • Ladokutdrag (resultatintyg) – Hämtas via Ladok på webb. Om du vid ansökan saknar 7,5 högskolepoäng eller mer ska du bifoga en bilaga med förklaring till varför.
 • Motiveringsbrev – Max en A4-sida. Motiveringen är en viktig del av din ansökan och bör därför vara välskriven. Presentera dig själv kort i inledningen och tänk sedan på att brevet ska handla om varför du vill åka på utbyte. Erfarenheter och specialintressen som tas upp i brevet bör ha relevans för ansökan. 
 • Referensbrev – Om du inte har möjlighet att få ett personligt skrivet referensbrev, använd blanketten nedan. Ett referensbrev måste vara signerat. Referenspersonen ska vara en handledare eller motsvarande person (ej en annan student) vid KI som du som student har mött i ett undervisningssammanhang under utbildningen vid KI. Det behövs endast ett intyg, antingen ett personligt skrivet brev eller blanketten nedan. 
 • Application Form - laddas ner från Mobility Online och då laddas upp.

Ansökningsportal i Mobility Online 

Länk till ansökningsportal för utbyte 2024/2025

Steg 2 - Ansökan till partneruniversitetet

Om du har fått besked om att du har blivit nominerad till en utbytesplats börjar det spännande arbetet med nästa steg - planeringen av ditt studieupplägg och ansökan till värduniversitetet.

Ansök till värduniversitetet

Den internationella handläggaren meddelar värduniversitetet att du är nominerad för utbytesstudier, vilket innebär att du sen ska göra en formell ansökan till ditt värduniversitet. De flesta universitet har information om ansökan för utbytesstudenter på sina webbplatser. Ansökan ser olika ut för olika universitet.

Det är viktigt att du så snart du vet att du är nominerad tar reda på hur ansökningsprocessen går till för just det universitetet, vilka dokument som du behöver förbereda och vilken som är sista ansökningsdag. Det är du själv som ansvarar för att ansökan till värduniversitetet är komplett och skickas iväg i tid, men du kan få hjälp av den internationella handläggaren.

Planera ditt studieupplägg

I ansökan till värduniversitetet ingår att ange vilka kurser/klinisk utbildning du önskar genomföra under ditt utbyte. Information om vad värduniversitetet erbjuder för utbytesstudenter finns i många fall på deras webbplats, men det går också att kontakta en internationell koordinator vid det aktuella universitetet som kan berätta mer.

Börja med att ta reda på hur din termin ser ut vid KI och fundera sedan över hur ditt utbyte skulle kunna se ut utifrån det utbud som finns vid värduniversitetet. Det är också bra att läsa reserapporter för att undersöka hur tidigare studenter har lagt upp sina utbyten.

Kontakta därefter ämnesföreträdaren för att diskutera upplägget. Ibland kan vissa delar behöva kompletteras här hemma och ibland kommer man överens om att tentera vid KI. Kom ihåg att ta med dig de dokument som ska skrivas under, vanligtvis ett s.k. "Learning Agreement" där kurser/klinisk utbildning samt tidsperiod anges. 

Det är viktigt att du är medveten om att du inte i något fall är antagen till utbytesstudier innan du fått definitivt besked från värduniversitetet!

Restplatser

Först-till-kvarn gäller för restplatsansökan, och den räknas som inkommen när samtliga dokument är inlämnade. Det går bra att söka löpande under läsåret efter att ordinarie ansökningsomgång har handlagts, dock med reservation för sista ansökningsdag vid det utländska universitetet. 

Om du söker en restplats behöver du inte skicka med ett intyg på meriter, bara de andra obligatoriska underlagen. 

Eftersom platserna tilldelas löpande kan alternativ som är sökbara i ansökan redan vara sökta men ännu inte tilldelade. Det sker tyvärr en viss fördröjning i systemet. Sök därför gärna fler än ett alternativ.

Blankett för referensbrev

TA
Innehållsgranskare:
Talia Adamsson
2024-01-22