För dig som är student på Specialist­sjuksköterske­programmen Behörighetskrav

Här hittar du behörighetskrav för de elva olika specialistsjuksköterskeprogrammen.

Ambulanssjukvård

För att få påbörja kursen Omvårdnad och medicinska ämnen inom ambulanssjukvård 2 (2AM017) behövs godkänt resultat på:

Medicinsk vetenskap inom akutsjukvård 7,5 hp

Moment 1 (7,5 hp) i kursen Omvårdnad och medicinska ämnen inom ambulanssjukvård 1

För att få påbörja Examensarbete i omvårdnad (2AM019) behövs godkänt resultat på:

Moment 1 (Vetenskaplig teori och metod 3 hp) i kursen Vetenskaplig teori och metod i omvårdnad 7,5 hp.

Anestesisjukvård

För att få påbörja kurserna Anestesisjukvård - perioperativ omvårdnad 2 + 3 (vfu-kurserna i termin 2) behövs godkänt resultat på:

Medicinsk vetenskap inom akutsjukvård 7,5 hp

Moment 2 (6 hp) i kursen Anestesisjukvård - perioperativ omvårdnad 1 (det moment som innehåller vfu)

För att få påbörja examensarbetet behövs godkänd resultat på kursen:

Vetenskaplig teori och metod i omvårdnad

Barn och ungdom

För att få påbörja examensarbetet behövs godkänd resultat på kursen:

Vetenskaplig teori och metod i omvårdnad

Distriktssköterska

För att få påbörja examensarbetet behövs godkänd resultat på kursen:

Vetenskaplig teori och metod i omvårdnad

Intensivvård

För att få påbörja kurserna Omvårdnad inom intensivvård  2 + 3 (vfu-kurserna i termin 2) behövs godkänt resultat på:

Medicinsk vetenskap inom akutsjukvård 7,5 hp

Moment 2 (6 hp) i kursen Omvårdnad inom intensivvård 1 (det moment som innehåller vfu)

För att få påbörja examensarbetet behövs godkänd resultat på kursen:

Vetenskaplig teori och metod i omvårdnad

Kirurgisk vård

För att få påbörja examensarbetet behövs godkänd resultat på kursen:

Vetenskaplig teori och metod i omvårdnad

Medicinsk vård

För att få påbörja examensarbetet behövs godkänd resultat på kursen:

Vetenskaplig teori och metod i omvårdnad

Onkologisk vård

För att få påbörja examensarbetet behövs godkänd resultat på kursen:

Vetenskaplig teori och metod i omvårdnad

Operationssjukvård

För att få påbörja kurserna Operationssjukvård – perioperativ omvårdnad  2 + 3 (vfu-kurserna i termin 2) behövs godkänt resultat på:

Medicinsk vetenskap - operationssjukvård 7,5 hp

Moment 2 (6 hp) i kursen Operationssjukvård – perioperativ omvårdnad (det moment som   innehåller vfu)

För att få påbörja examensarbetet behövs godkänd resultat på kursen:

Vetenskaplig teori och metod i omvårdnad

Psykiatrisk vård

För att få påbörja examensarbetet behövs godkänd resultat på kursen:

Vetenskaplig teori och metod i omvårdnad

Vård av äldre

För att få påbörja examensarbetet behövs godkänt resultat på alla moment som innehåller vetenskapsteori (sammanlagt 7,5 hp).

LR
Innehållsgranskare:
Anna Malmborg
2023-04-18