Inför utbytet

När du har fått ett antagningsbesked från värduniversitetet har du tagit det största klivet mot dina utbytesstudier.

Nu är det dags att ordna med övriga förberedelser för att möjliggöra dina studier utomlands. 

Du kan få råd och hjälp av din internationella handläggare, men kom ihåg att ansvaret för förberedelsearbetet och för att dina utbytesstudier ska bli lyckade ligger hos dig som student.

App från UD

Ladda ner UDs app Resklar innan du lämnar Sverige. Där hittar du bra information från UD, Svenska institutet och Vårdguiden, informationen uppdateras automatiskt när informationen på webbsidorna uppdateras. Appen finns både för Android och iPhone.

Blogga

Följ med på utbyte - från Sverige! Vi uppmuntrar utbytesstudenter att blogga under tiden som man är utomlands. Om du planerar att skriva en blogg under utbytet, kontakta gärna din internationella handläggare så lägger vi upp en länk till din blogg.

Bostad

Värduniversitet kan i många fall hjälpa till med att ordna bostad för utbytesstudenter. På vissa orter är dock tillgången på studentbostäder begränsad och därför är det viktigt att du söker bostad så snart du fått ditt antagningsbesked från värduniversitetet.

Standarden är ibland lägre än vad man är van vid som svensk student, ibland är hyrorna också högre än i Sverige. Börja med att undersöka om universitetet har en egen bostadsorganisation eller har tips på boende på sin webbplats.

Code of Conduct | Uppförandekod

Det är viktigt att du som student utomlands är en god representant för KI. Läs mer om Uppförandekod när du representerar KI utomlands här Uppförandekod när du representerar KI utomlands.

Försäkring

Det är viktigt att du har ett heltäckande försäkringsskydd under hela vistelsen utomlands.

Försäkring genom Kammarkollegiet

Karolinska Institutet har tecknat avtal med Kammarkollegiet om försäkring vid utlandsstudier (Student UT). Försäkringen gäller för alla KI-studenter som studerar utomlands inom ramen för ett utbytesavtal.

Försäkringen gäller dygnet runt i utbildningslandet så länge studierna eller praktiken bedrivs, i utbildningslandet två veckor före och efter denna tid samt under direkt resa mellan utbildningslandet och hemorten eller utbildningsorten i Sverige.

Observera att du inte är försäkrad vid resor utanför utbildningslandet, eller om du stannar kvar i landet mer än två veckor efter utbildningstiden. Innan avresa får du ett försäkringsintyg samt ett försäkringskort från den internationella handläggaren.

Försäkringsvillkor Student UT

För utbyten inom Europa

För studier i ett annat land inom EU/EES-området eller Schweiz har du rätt till nödvändig vård på samma ekonomiska villkor som landets invånare. För att detta ska gälla måste du ha med dig det europeiska sjukförsäkringskortet som du kan beställa kostnadsfritt från Försäkringskassan.

Det är detta kort som gäller i första hand när du uppsöker vård i det aktuella landet. Rätten till vård gäller som regel bara hos allmänna vårdgivare, inte privata.

Beställ Europeiska sjukförsäkringskortet från Försäkringskassan

ICE - In Case of Emergency

In Case of Emergency (ICE) är ett internationellt accepterat sätt att finna anhöriga till olycksdrabbade. Om du skulle hamna i en olycka och räddningstjänst-, ambulans- eller sjukvårdspersonal behöver komma i kontakt med dina anhöriga, är det bra om du har lagt in kontaktuppgifter till anhöriga eller vänner i din mobiltelefon under namnet ICE.

PREPARE förberedelsekurs

På uppdrag av Beredningsgruppen för internationella frågor och utbildningsprogrammen (BIF) på KI har vi tagit fram förberedelsekursen ”PREPARE (pre-departure course for students going on international exchange)”.

Du får tillfälle att reflektera över hälsa och säkerhet, globala hälsofrågor, utveckla din kulturella kompetens, osv. Alla utresande KI-studenter ska genomföra kursen innan utbytesstudierna påbörjas. Kursen "PREPARE" finns på Canvas.

Språkkunskaper

Utbytesstudier innebär inte bara nya kunskaper och erfarenheter inom ditt kommande yrkesområde, utan också möjlighet att praktisera dina språkkunskaper. För att fräscha upp dina språkfärdigheter kan du läsa språkkurser på ett studieförbund, vid ett universitet eller en högskola eller gå en intensivkurs i landet där du ska studera.

Om du vill söka studiemedel för språkstudier utomlands bör du kontrollera med CSN att skolan är godkänd för att vara berättigad till studiemedel.

Om du vill ta del av läromaterial och öva på språk kan vi rekommendera följande platformar: MedineLingua, HELP – Healthcare English Language Programme samt HELP2
 

Lär dig språk online

Det finns flera webbsidor som erbjuder både kostnadsfria och betalversioner av språkkurser online. Karolinska Institutet har varit med och tagit fram MedineLingua, som är en webbplats som förbereder dig för utbyten inom sjukvården. Här finns ordlistor, glosor, anatomibilder, förkortningar, foton och mycket mer, på flera språk. Många av dokumenten kan du ladda ner till din smartphone och använda dig av på plats.

Folkuniversitetet erbjuder självtest på sin webbsida, där du kan göra en uppskattning av dina kunskaper i det främmande språket.

Fuhrmannsche Sprachschule erbjuder gratis tysk språkträning i Tyska kyrkans lokaler, Gamla stan.

Studieekonomi

Du bör i god tid fundera över hur mycket dina studier kan komma att kosta. Som utbytesstudent betalar du inga terminsavgifter vid värduniversitetet, men det kan förekomma andra avgifter som t.ex. anmälningsavgift, kåravgift, försäkringsavgift samt kostnader för visum och resa. Dessutom är det ofta dyrare att vistas utomlands, eftersom man vill passa på att resa och att unna sig lite extra.

Stipendium och resebidrag

Om du antas till utbytesstudier kan du ansöka om ett resebidrag eller stipendium från KI innan avresa. Stipendiet eller resebidraget är olika stort beroende på utbytesprogram (Erasmus+, Neurotech, Nordplus, och INK).

För att vara berättigad till hela resebidragsbeloppet krävs att du genomför hela din planerade utbytesstudieperiod samt att du vid hemkomst skriver en reserapport som du sedan får godkänd av den internationella kommittén på ditt utbildningsprogram.

Den större delen av beloppet betalas ut innan avresa och resterande del utbetalas efter hemkomst och godkänd reserapport. Reserapporten ska vara inskickad senast 1 september läsåret efter ditt utbyte.

Stipendier att söka

Blankett för resebidrag inom Erasmus+, Neurotech,  Nordplus, och INK

Studiemedel från CSN

Under förutsättning att du får utbytesstudierna tillgodoräknade vid KI, har du rätt till studiemedel från CSN under din utlandsstudieperiod. För studier utanför EU måste studieperioden omfatta minst 3 veckor för att du ska kunna ansöka om studiemedel för utbytesstudier. Observera att CSN skiljer på olika typer av studier utomlands.

Kontakta CSN direkt om du har frågor om studiestöd under dina utbytesstudier.

CSN:s information om studiemedel vid utbytesstudier

Utbytesrapporter

Ett sätt att förbereda dig på är att läsa tidigare utbytesrapporter

Vaccinationer

Vid resor till vissa länder är det viktigt att du noggrant och i tid tar reda på vilket vaccinationsskydd som behövs. Krav på vaccinationer varierar mellan universitet och länder.

De flesta studenter har ett grundskydd vilket ofta räcker långt. Kontrollera i god tid om du behöver komplettera ditt vaccinationsskydd. Vaccinationer som inte ingår i KIs vaccinationsprogram bekostas av dig som student.

Läs om vaccinationer, hälsointyg mm inför utlandsstudier hos Studenthälsan

1177 Vårdguiden - Reseråd och vaccinationer (Sjukvårdsrådgivningen)

Visum och pass

Visum

Kontrollera i god tid vilka regler som gäller för visum och uppehållstillstånd i just det land du ska resa till. För studier inom EU krävs inget uppehållstillstånd, men för studier som varar i mer än tre månader i ett EU-land måste du registrera dig hos landets migrationsmyndighet. För studier inom Norden behövs inget uppehållstillstånd.

Om du ska studera i ett land utanför Europa, behöver du i regel söka visum. Tänk på att det kan ta tid att få ett visum och att det därför är viktigt att du är ute i god tid! Ansök om visum så snart du har fått ett antagningsbesked från värduniversitetet. Kontakta landets ambassad i Sverige för mer information om vad som gäller för det land där du ska genomföra dina utbytesstudier.

Pass

Kontrollera att ditt pass är giltigt under hela din planerade utlandsvistelse. Vissa länder kräver även att det ska vara giltigt i ett antal månader efter hemkomst.

Observera att pass (eller internationellt id-kort) krävs även för resor inom EU. Om du tappar ditt pass eller nationella id-kort i ett annat land ska du prata med närmaste svenska ambassad eller konsulat.

Polisens information om pass

Lista på svenska ambassader utomlands

2024-06-03