Att studera utomlands

Du som är student på KI har stora möjligheter att förlägga en period av utbildningen utomlands vid ett universitet som KI har utbytesavtal med.

Att studera utomlands som utbytesstudent är utvecklande såväl akademiskt som socialt. 

Förutom möjligheten till intressanta studier får du tillfälle att lära känna nya kulturer, nya vänner och det är också en värdefull merit.

Utbytesavtal

För att KI ska kunna erbjuda studenter att genomföra utbytesstudier i ett annat land, krävs ett utbytesavtal. Ett utbytesavtal tecknas mellan ett utbildningsprogram på KI och ett utländskt universitet. Avtalen är reciproka, det vill säga att universiteten både sänder och tar emot studenter.

Utbytesstudierna är avgiftsfria och de ska kunna tillgodoräknas inom ramen för din utbildning på KI. KI har utbytesavtal med ca 150 universitet i ett trettiotal länder runt om i världen. Varje utbildningsprogram har sina egna avtal som bara gäller för studenter på just det programmet.

Partneruniversitet

Här finns förteckningar över de lärosäten som KIs grundutbildningar har slutit utbytesavtal med. Avtalen omfattar studentutbyte och i vissa fall även lärarutbyte inom respektive utbildningsprogram.

Utbytesprogram

Utbytesstudierna genomförs vanligtvis inom ramen för ett utbytesprogram. KI deltar i samarbeten inom ramen för Nordplus för utbyten inom Norden och Baltikum, Erasmus+ för utbyten inom Europa och Linnaeus-Palme för utbyten med universitet i låg- och medelinkomstländer.

Dessutom har många utbildningsprogram vid KI tecknat avtal med universitet som inte omfattas av ovanstående utbytesprogram, så kallade INK-avtal. Exempel på länder som omfattas av sådana utbyten är Australien, Singapore och USA.

Internationalisering på KIs utbildningsprogram

De internationella kommittéerna vid KIs utbildningsprogram ansvarar för internationalisering på respektive utbildningsprogram, bland annat studentutbyte. Ledamöterna i de internationella kommittéerna utgörs av lärare och studenter på programmet.

Kommittéernas uppgifter är bland annat att sluta avtal med utländska universitet och att besluta om prioriteringsregler och urval av studenter till utbytesprogrammen. Du hittar mer information om din Internationella kommitté på ditt programs programwebb.

Att söka utbytesstudier

Ansökan till utbytesstudier genomförs vanligtvis en eller två gånger om året, beroende på utbildningsprogram. Varje utbildningsprogram har sin egen ansökningsomgång och mer information om just ditt programs ansökan finns på programwebben.

Hur söker jag?

Ansökan görs online och ska dessutom lämnas in i pappersform tillsammans med ett antal bilagor. Kontrollera på din programwebb vilka dokument som krävs samt vilken som är sista ansökningsdag på ditt program. Efter sista ansökningsdag brukar det finnas möjlighet att söka restplatser. Om du vill få inspiration och veta vad du kan göra på ditt utbyte, läs gärna tidigare utbytesstudenters reserapporter.

Reserapporter från utresande utbytesstudenter

Urval och nominering vid KI

Ansökningarna granskas av representanter från den internationella kommittén och utbytesplatserna fördelas utifrån kommitténs bedömning. Om du blir nominerad till en plats innebär det att du är behörig att ansöka som utbytesstudent till det aktuella universitetet.

Regler och urvalskriterier för utbytesstudier beslutas av utbildningsprogrammets internationella kommitté och finns beskrivna på programwebben.

Ansökan till partneruniversitetet

Om du blir nominerad till utbytesstudier kontaktar den internationella handläggaren universitetet och meddelar att du är nominerad till en utbytesplats. Därefter gör du ditt kursval som du måste få godkänt av en akademisk representant på ditt program (information om vem denna person är finns på programwebben). Detta görs vanligtvis i form av ett s.k. Learning Agreement.

Kom ihåg att kontrollera vilka blanketter och dokument som värduniversitetet kräver och vilken som är sista ansökningsdag. När universitetet har fått din ansökan och behandlat den får du besked om du har blivit antagen. Så snart du har fått ett besked från värduniversitetet, meddela den internationella handläggaren.

Det är viktigt att komma ihåg att du inte är formellt antagen till en utbytesplats förrän du har gjort en ansökan till det utländska universitetet och de har bekräftat ditt studieval och tidsperiod.

Mer information om hur du ansöker om utbytesstudier på just ditt utbildningsprogram hittar du på programwebben.

TA
Innehållsgranskare:
Talia Adamsson
2024-03-06