För dig som är student på Kompletterande utbildning för fysioterapeuter med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz Aktuellt på programmet

Aktuell information för dig som är student på kompletterande utbildning för fysioterapeuter med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz.

Distansundervisning VT21

Programledningen för den kompletterande utbildning för fysioterapeuter har beslutat att fortsätta med distansundervisning under våren 2021 där så är möjligt. I samband med undervisning ber vi er att följa de åtgärder som vidtas för att begränsa smittspridning genom att stanna hemma när du är sjuk, tvätta händerna ofta och noggrant. Vi påminner er också om att alltid hålla avstånd när så är möjligt. Håll dig uppdaterad via Covid-19-portalen.