Kompletterande utbildning för fysioterapeuter med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz

Kompletterande utbildning för fysioterapeuter med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz

  • 60 hp
  • 1 år
  • Studiestart vår: v. 4  

Utbildningen vänder sig till dig med fysioterapeututbildning från ett land utanför EU/EES och Schweiz, som behöver komplettera din utbildning för att kunna söka svensk fysioterapeutlegitimation. Efter slutförd utbildning ska du visa den kunskap och förmåga som krävs för att du ska kunna ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen med syftet att få arbeta som fysioterapeut i Sverige.

Utbildningen omfattar ett års heltidsstudier (60 högskolepoäng) och berättigar till studiemedel. Utbildningen omfattar såväl teoretiska som verksamhetsförlagda studier (klinisk utbildning).

Beskrivning

Programmet innehåller teoretiska studier som bygger vidare på dina tidigare kunskaper. Du kommer därmed själv vara aktiv i att identifiera ditt behov av kompetenser. Utbildningen sker inom huvudområdet fysioterapi och består av sex kurser med olika inriktningar. Du kommer bland annat studera fysioterapeutens profession, fysioterapeutiska interventioner, samt lärande och ledarskap. Därtill kommer de verksamhetsförlagda utbildningsaktiviteterna inom vilka du under handledning ska utveckla din yrkesroll, ditt professionella förhållningssätt, förmåga till interprofessionellt samarbete, samt omsätta de tillägnade teoretiska kunskaperna i praktiken. Dessa integreras därmed med den verksamhetsförlagda utbildningen som genomförs inom öppenvård, slutenvård samt äldrevård/kommunal vård och omsorg. Det kan finnas vissa möjligheter att genomföra den verksamhetsförlagda utbildningen i närheten av din bostadsort. Undervisningen sker i lokaler på Karolinska Institutet, campus Flemingsberg, men digitala kursträffar via Zoom kan förekomma.

Utbildningsplan - information om hur programmet är uppbyggt

Programwebb - för dig som är student på programmet eller intresserad av att veta mer

Efter studierna

Efter avslutade studier ansöker du om svensk legitimation hos Socialstyrelsen för att sedan kunna arbeta som fysioterapeut i Sverige.

Anmälan VT25

  • 100%, Undervisning på dagtid
  • Antal platser: 15
  • Studieort: Flemingsberg (Huddinge)
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 16 september 2024
  • Sista kompletteringsdag: 27 september 2024
  • Anmälningskod: KI-92200

Särskild behörighet

Avslutad eftergymnasial fysioterapeututbildning från land utanför EU/EES samt Schweiz, av Socialstyrelsen utfärdat beslut om utredning i form av kunskapsprov för fysioterapeuter. Godkända kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3, med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Urval till utbildningen sker (vid behov) i två steg.

1. Samlad kvalitativ bedömning av tidigare utbildning samt arbetslivserfarenhet
2. Intervju

Läs om antagningsprocessen på sidan Antagning till kompletterande utbildning för fysioterapeuter. På sidan hittar du även meritförteckningen för den kompletterande utbildningen som alla sökande ska fylla i.

Samtliga meriter (inklusive meritförteckning med bilagor) ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 27 september 2024.

Dokumentationskrav

Antagning.se (Universitets- och högskolerådet) bedömer att du har dokumenterat din utländska utbildning och språkkunskaper i svenska enligt dokumentations kraven på Antagning.se/UniversityAdmissions.se. Läs de landsspecifika dokumentationskraven på universityadmissions.se.

Det innebär att du som har sökt in under en tidigare antagningsomgång kan behöva komplettera för att uppfylla dokumentationskraven. Om du inte styrker dokumentationskraven korrekt kan du komma att bedömas obehörig.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.
Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Antagningsprocessen

Läs mer om behörighet, dokumentationskrav och urval på Anmälan och antagning.

Kontakt

Kontaktuppgifter till antagningsgruppen

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Gabriele Biguet, gabriele.biguet@ki.se
Päivi Vejby, paivi.vejby@ki.se

Kontaktuppgifter till studie- och karriärvägledning