För studenter på kursen Bild- och funktionsdiagnostik med inriktning medicinsk radiologi (3 hp) kurskod 2LK165

Välkommen till vår studentvalda fördjupningskurs (SVK) Bild- och funktionsdiagnostik med inriktning medicinsk radiologi.
Det övergripande målet är att studenten får träna klinisk tillämpning inom radiologi. Kursen utgör en fördjupning av kursen Klinisk medicin - inriktning kirurgi, på läkarprogrammet.

Kursplan

Kursinformation

Radiologin har de senaste decennierna utvecklats kraftigt och stigande efterfrågan på bilddiagnostik gör att antalet undersökningar varje år ökar i antal. Anledningen till detta är nya bättre maskiner som genererar bättre bilder och därmed förbättrade diagnostiska möjligheter. Röntgenutredningar spelar idag ofta en central roll i handläggningen av många olika patientkategorier på ett sjukhus. Trots detta är antalet utbildningstimmar i radiologi under läkarutbildningen relativt begränsat. De radiologiska modaliteter som kursen fokuserar på är datortomografi, ultraljud och slätröntgen.

Kursdagarna är fördelade på antingen deltagande i det faktiska arbetet på röntgenavdelningen eller föreläsningar och seminarier i ett separat kliniskt område (thorax, buk, skelett samt multitrauma) där du under handledning får lösa verkliga radiologiska problem och skriva svar. Under introduktionsdagen kommer viss förberedande undervisning i remissens betydelse, strålningsfysik och beskrivning av olika modaliteter att ske. Parallellt under kursen kommer du att göra ett litet fördjupningsarbete.

Ramschema

Schema för 2LK165
Ramschema 2LK165

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen. Mer information om webbregistrering.

Kursstart

HT 23

19/12 till 12/1

Kursanalys samt kursvärdering

Kontaktuppgifter

Gustav Bolinder

Kursansvarig
Profile image

Andrea Herslow

Utbildningsadministratör
AH
Innehållsgranskare:
Malin Wirf
2023-06-16