För studenter på kursen Diagnostisk cytologi av respirationsorganen (5,0 hp) kurskod 3DC007

Kursens övergripande mål är att studenterna ska utveckla fördjupade kunskaper om benigna tillstånd och cancersjukdomar inom respirationsorganens cytologi.

Kursplan

Kursinformation

 

Kursen behandlar respirationsorganens embryologi, anatomi och fysiologi liksom orsaker som kan påverka luftvägarna och de perifera delarna av respirationsorganen. Laboratoriemetoder samt de diagnostiska kriterier som används för att undersöka sjukdomar i respirationsorganen tas upp. Huvudinriktningen är tumördiagnostik, men även andra tillstånd behandlas som t ex infektioner och inflammationer. De tillämpade delarna kommer att fokuseras på att utveckla förmågan att diagnostisera cellprover från kliniskt material med hjälp av mikroskop.

Cytologi av respirationsorganen-benigna tillstånd, 2.5 hp
Momentet inkluderar både teori och tillämpning genom mikroskopering av redan bedömda preparat och nytt icke bedömt kliniskt material som utvecklar studentens förmåga att identifiera och bedöma benigna tillstånd i cytologiska preparat från respirationsorganen.

Cytologi av respirationsorganen-maligna tillstånd, 2.5 hp
Momentet inkluderar både teori och tillämpning genom mikroskopering av redan bedömda preparat och nytt icke bedömt kliniskt material som utvecklar studentens förmåga att identifiera och klassificera maligna tillstånd i cytologiska preparat från respirationsorganen.

Välkommen till kursen om respirationsorganens cytologi!

 

Under de gångna kurserna har ni lagt grunden för cytologiska bedömningar av patientprover och vi kommer att bygga på den kunskapen framöver. Denna kurs är mycket kort och kommer att kräva mycket engagemang och koncentration.

För att bäst kunna tillgodose kursens innehåll, rekommenderar vi att ni går igenom igen allmänpatologi föreläsningen om respirationsorganens patologi, eftersom vi kommer att fokusera nu helt och hållet på motsvarande cytologiska förändringar i lunga och kriterier för diagnostik av lungcancer.

Cytologin är under snabb utveckling vad gäller diagnostik och behandling. Lungcancer är en av de cancerformer som bjuder även på molekylär diagnostik. Under Molekylär cytologi kursen kommer jag att presentera de mutationer som har öppnat nya möjligheter hör riktad behandling av lungcancer. Under Aspirationscytologi kursen kommer vi att bekanta oss med metastatisk lungcancer och punktioner.

Föreläsningsserien den 13/12 2021 sänds via Zoom och frågor ställs till föreläsaren efter varje föreläsning. Innan kursstart kommer ni att få en länk via mejl.

 

Med bästa hälsningar och i hopp om ett givande samarbete: Katalin Dobra, kursansvarig

 

 

Schema

Kursanalys och kursvärdering

Kontaktuppgifter

Katalin Dobra

Kursansvarig

Emma Hyldeén

Utbildningsadministratör
0852483771