För studenter på kursen Diagnostisk molekylär cytologi (4,0 hp) kurskod 3DC002

Kursens övergripande mål är att studenten ska utveckla fördjupade kunskaper i molekylärbiologisk metodik och kunna tillämpa dessa inom diagnostisk cytologi

Kursplan

Kursinformation

Inom molekylär cytologikursen studeras teorin och tillämpningen av olika molekylärbiologiska metoder som används inom diagnostisk cytologi.

Exempel på molekylärbiologiska analyser: 
- mutationsanalyser
- djupsekvensering
- fluorescerande in situ-hybridisering (FISH)
- detektion och typning av HPV virus
- cellsortering
- multiplexanalyser (Luminex)
 
Kursen integreras med de kurser inom magisterprogrammet för diagnostisk cytologi där molekylära analyser är relevanta för det diagnostiska ställningstagandet.

Välkomstinformation

Kursens övergripande mål är att utveckla fördjupade kunskaper i molekylärbiologisk metodik och dess tillämpning inom diagnostisk cytologi. Exempel på molekylärbiologiska analyser som behandlas under kursen är detektion och typning av humant papillomavirus, mutationsanalyser, serologi och fluorescerande in situ-hybridisering.

Kursen går i en strimma under läsåret och är indelad i två moment. De två momenten integreras med de kurser inom magisterprogrammet för diagnostisk cytologi där molekylära analyser är relevanta för det diagnostiska ställningstagandet. Det gör att kursen är uppdelad i 4 avsnitt som ligger i anslutning till kurserna Gynekologisk cytologi, Diagnostisk cytologi av respirationsorganen, Diagnostisk aspirationscytologi och Diagnostisk cytologi av urinvägarna. Kursen består av både teoretiska och praktiska delar med mikroskopering, grupparbeten, demonstrationer och studiebesök.

Vi hoppas att kursen blir lärorik och givande för ert framtida arbetsliv!

Schema

Kursanalys och kursvärdering

Documents

Kontaktuppgifter

Profile image

Emilie Hultin

Kursansvarig
0852483875
Profile image

Irina Gacesic

Utbildningsadministratör
IG
Innehållsgranskare:
Irina Gacesic
2024-01-08