För studenter på kursen Expeditions- och vildmarksmedicin (3hp) kurskod 2LK175

Kursen ger en inblick i kroppens svar på samt adaptation till extrema miljöer som hög höjd, värme och kyla. Du får lära dig om sjukdomstillstånd som höjdsjuka och hypotermi samt fördjupa dig i vilka särskilda utmaningar som finns i dessa miljöer. Kursen är en utmärkt utgångspunkt för dig som är nyfiken på att jobba som läkare i expeditionsmiljö i framtiden.

Kursplan

Kursinformation

Kursen belyser hur kroppen påverkas av faktorer såsom hög höjd, extrema temperaturer eller prestation och associerade sjukdomstillstånd som höjdsjuka, high altitude pulmonary edema (HAPE) och high altitute cerebral edema (HACE).

I expeditionsmiljö måste sjukvården anpassas till nya förutsättningar i form av begränsade resurser och en fysiologi som många gånger skiljer sig från det vi är vana vid. Hur bra fungerar en saturationsmätare i -30 grader? Hur ska man då veta när man ska ge syrgas? Vad är ens en normal saturation på 6 000 möh? Kursen tar upp och besvarar frågor som dessa och illustrerar vilka särskilda utmaningar som finns i dessa miljöer.

Undervisningsformer

Kursen tar avstamp i grundläggande respirations- och cirkulationsfysiologi varför kursen börjar med en kortare teoretisk introduktion som syftar till att applicera befintliga kunskaper i ny miljö. Därefter är kursen till stor del praktisk med seminarier, scenarioövningar och praktisk färdighetsträning i exempelvis:

  •                       Stabilisering av frakturer
  •                       Smärtlindring i fält
  •                       Läkemedelshantering
  •                       Evakuering – hur tar man sig ner?

Kursen ges huvudsakligen vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Vissa av kursdagarna är förlagda utomhus.

Examination

Deltagande vid simuleringar och seminarier är obligatoriskt. Examination sker i form av skriftlig inlämningsuppgift och muntlig fallbaserad examination.

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen. 

Kursperiod VT24: Mån 2024-05-20 – Fre 2024-05-31 

Profile image

Therese Djärv

Kursansvarig

Biträdande kursanvarig

Oliver von Olnhausen

oliver.vonolnhausen@regionstockholm.se

Sofie Jensen

Utbildningsadministratör
+46852482379

Kursvärdering & Kursanalys

Ramschema HT23

TD
Innehållsgranskare:
Sofie Jensen
2024-03-15