För studenter på kursen Fysioterapi i slutenvård och äldrevård (20 hp) kurskod 7KF012

Kursen består av två moment; fysioterapi i slutenvård (8 hp) och fysioterapi i äldrevård (12 hp). I kursen ingår tillämpade kunskaper i patientkommunikation, anamnesupptagning, undersökning och intervention, ICF och kopplingen till fysioterapiprocessen, tillämpade kunskaper i journalskrivning samt tillämpade kunskaper inom yrkesetik, och lagstiftning på hälso- och sjukvårdens område. Team, interprofessionellt lärande och tillämpade kunskaper i pedagogik ingår också.

Kursplan

Inför kursstart

Kursstart: Kursen startar onsdag den 1 mars med introduktion och föreläsningar via Zoom, se schema längre ned. 

 

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen (eller specifika datum om din kurs frångår dessa datum). Mer information om webbregistrering.

Schema

Schema TimeEdit VT2023

Schemat kan komma att ändras eller kompletteras under kursens gång. 

Frågor gällande datum för restexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursvärdering.

Kontaktuppgifter

Elisabeth Rydwik

Kursansvarig och examinator

Linda Schöldberg

Utbildningsadministratör

Päivi Vejby

Studievägledare
08-524 880 59

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och kurskamrater. Cirka två veckor före kursstart kommer du få en inbjudan via e-post. Acceptera denna och du får tillgång till kursen inne i Canvas.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.