För studenter på kursen Fysioterapi vid hälsa och ohälsa (12,5 hp) kurskod 7KF010

Syftet med kursen är att den studerande utifrån tidigare kunskaper ska vidareutveckla kliniska färdigheter inom öppna vårdformer och fördjupa sitt professionella förhållningssätt i svensk fysioterapeutisk kontext som utmärks av ett evidensbaserat arbetssätt. Kursen är indelad i två moment; Hälsa och ohälsa ur ett livslångt perspektiv (6 hp) samt Verksamhetsintegrerat lärande i öppenvård (6,5 hp).

Kursplan

Inför kursstart

Kursstart: Nästa kursstart HT23.

Covid-19

Information till studenter om undervisning med anledning av covid-19.

Schema

Schema publiceras ca två veckor innan kursstart.

Schemat kan komma att ändras eller kompletteras under kursens gång.

Frågor gällande datum för restexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursvärdering.

Senast genomförda kursanalys.

Kontaktuppgifter

Philip Von Rosen

Kursansvarig och examinator

Linda Schöldberg

Utbildningsadministratör

Päivi Vejby

Studievägledare
08-524 880 59

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och kurskamrater. Cirka två veckor före kursstart kommer du få en inbjudan via e-post. Acceptera denna och du får tillgång till kursen inne i Canvas.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.