För studenter på kursen Fysioterapi vid hälsa och ohälsa (12,5 hp) kurskod 7KF010

Syftet med kursen är att den studerande utifrån tidigare kunskaper ska vidareutveckla kliniska färdigheter inom öppna vårdformer och fördjupa sitt professionella förhållningssätt i svensk fysioterapeutisk kontext som utmärks av ett evidensbaserat arbetssätt. Kursen är indelad i två moment; Hälsa och ohälsa ur ett livslångt perspektiv (6 hp) samt Verksamhetsintegrerat lärande i öppenvård (6,5 hp).

Kursplan

Inför kursstart

Kursstart: Nästa kursstart HT24.

Schema

Schema publiceras ca två veckor innan kursstart.

Schemat kan komma att ändras eller kompletteras under kursens gång.

Frågor gällande datum för restexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursvärdering

Kontaktuppgifter

Profile image

Philip Von Rosen

Kursansvarig och examinator
Profile image

Linda Schöldberg

Utbildningsadministratör
Profile image

Päivi Vejby

Studievägledare
852488059
PV
Innehållsgranskare:
Linda Schöldberg
2024-01-31