För studenter på kursen Gynekologisk cytologi - fördjupning (7,5 hp) kurskod 3DC005

Kursens övergripande mål är att studenterna ska utveckla fördjupad kunskap om samt förmåga till bedömning av morfologin vid precancer och cancersjukdomar inom gynekologisk cytologi.

Kursplan

Kursinformation

Kursen behandlar diagnostik av premaligna och maligna tillstånd i vagina, cervix och uterus men även tillstånd som t ex infektioner och tumörer i andra delar av de kvinnliga reproduktionsorganen. De laboratoriemetoder som används för att undersöka sjukdomar i de kvinnliga reproduktionsorganen studeras. De praktiska momenten fokuserar på att utveckla förmågan att diagnostisera cellprover från kliniskt material med hjälp av mikroskop.
 
Gynekologisk cytologi-förstadium till cancer, 2.5 hp
Momentet inehåller både teori och tillämpade delar där studenten genom mikroskopering av redan bedömda preparat och nytt icke bedömt kliniskt material utvecklar förmågan att analysera och ställa diagnos av infektioner, endokrin status och tidiga morfologiska förändringar som tyder på förstadium till cancer i skivepitelet i gynekologiska cellpreparat.

Gynekologisk cytologi-skivepitelscancer, 2.5 hp
Momentet inehåller både teori och tillämpade delar där studenten genom mikroskopering av redan bedömda preparat och nytt icke bedömt kliniskt material utvecklar förmågan att analysera och ställa diagnos av infektioner, endokrin status och tidiga morfologiska förändringar som tyder på förstadium till cancer i skivepitelet i gynekologiska cellpreparat, inklusive skivepitelcellscancer.

Gynekologisk cytologi-adenocarcinom, 2.5 hp
Momentet inehåller både teori och tillämpade delar där studenten genom mikroskopering av redan bedömda preparat och nytt icke bedömt kliniskt material utvecklar förmågan att analysera och ställa diagnos av infektioner, endokrin status och tidiga morfologiska förändringar som tyder på förstadium till cancer i skivepitelet i gynekologiska cellpreparat, inklusive skivepitelcellscancer, adenocarcinom och adenocarcinom in situ (AIS).

Välkomstinformation

Schema

Schema Gynekologisk cytologi - fördjupning

Kursanalys och kursvärdering

Kontaktuppgifter

Katrina Omholt

Kursansvarig

BK
Innehållsgranskare:
Irina Gacesic
2024-01-08