För studenter på kursen Interventionell radiologi kurskod 1RS044

Denna kurs är en av de fördjupningskurser som ges under termin 6 på utbildningen. Det är två perioder (sista 10 veckorna). Information om hur du söker till fördjupningskurserna och vilka som ges kommer i början av termin 6.

Kursplan

Kursinformation

Den verksamhetsförlagda utbildningen i kursen genomförs vid fyra angiografiska avdelningar. Studenten tränas i att utföra angiografiska arbetsmoment genom att delta i vanligt förekommande undersökningar inom perifera, coronara och neurologiska områden. Därigenom tränas studenten att knyta samman olika perspektiv såsom aseptik, omvårdnad före under och efter undersökningen samt medicintekniska aspekter. Studenten kommer sålunda under praktiken kommer i kontakt med olika material och införskaffar sig kännedom om olika materials egenskaper och användningsområde i samband med olika interventioner. Teoretiska kunskaper gällande kärlanatomi/fysiologi, sjukdomar, behandlingar, markörer, EKG och farmakologi erhåller studenten även genom att läsa aktuella vetenskapliga artiklar och genom att studera övrig litteratur samt delta i föreläsningar och seminarier.

Schema

Schema för kursen publiceras senast två veckor innan kursstart.

Då kursen till största delen är en VFU kurs får du information om din kliniska placering av kursansvarig lärare.

Kursvärdering och kursanalys

Då kursen endast tar tre studenter finns ingen kursvärdering.

Kontaktuppgifter

Magnus Kvarnryd

Kursansvarig

Jessica Ekberg

Kursadministration