För dig som är student på Läkarprogrammet, 5,5-årigt Urval och nominering

Är det svårt att bli uttagen?

Det beror på var du vill åka. Vissa universitet är alltid populärare än andra, men generellt sett kan man säga att det finns fler platser än det finns sökande.

Urvalsregler

LINK har beslutat om urvalsregler för utbytesstudier inom läkarprogrammet. Du måste först uppfylla ett antal baskrav:

 • Goda studieresultat - Du måste ha goda studieresultat från dina tidigare studier vid KI samt vara behörig att fortsätta studierna vid tidpunkten för utresan. Att läsa en kurs utomlands i ett nytt system på ett annat språk ställer oftast större krav på studiefärdighet. För att klara utbytesstudierna är det därför viktigt att du inte har haft problem med studierna vid KI.
 • Tillräckliga språkkunskaper är ett krav. Du bör ange dina språkkunskaper enligt EUs CEFR-skala, då man vid många partneruniversitet kräver intyg på språkkunskaper. Har du ännu inte språkkunskaperna måste du presentera en plan för hur du ska skaffa dig det.
 • God representant - Som utbytesstudent från KI representerar du KI vid värduniversitetet. Du blir lite av den bild värduniversitetet gör sig av KI, och också en garanti för fortsatt studentutbyte. Du ska därför bifoga ett referensbrev från en person som har anknytning till KI.
 • Motivering - Du ska skriva ett brev där du bl.a. redogör för varför du söker utbytesstudier. Motiveringsbrevet är ett baskrav och också en hjälp för dig att fundera igenom varför du vill studera utomlands
 • Erasmusregler - Som Erasmusstudent måste du också uppfylla de kriterier som EU-kommissionen i Bryssel ställt upp: Du måste ha läst på universitetet i minst ett år och du ska stanna borta i minst 2 och högst 12 månader.  
 • Övriga utbytesprogram -  För Nordplus och LINK-utbyten gäller att du måste stanna borta i minst 8 veckor. 

Prioriteringssystem för ansökan om utbytesstudier

Bland de studenter som uppfyller baskraven görs sedan en prioritering. Prioriteringen av de sökande sker stegvis där den sökande efter den första bedömningen (steg 1 till 3) får ett rangordningsnummer och slutligen tilldelas ett prioriteringsnummer. Vilken utbytesplats den sökande kan komma att nomineras till avgörs av dennes sammanlagda meriter, som baseras på följande:

 1. Terminstillhörighet
 2. Meriter på Karolinska Institutet (KI)/Medicinska Föreningen (MF)
 3. Internationell prägel

Prioriteringsprocessen är hierarkisk på så vis att terminstillhörighet går före meritkategori och meritkategori går före eventuell internationell prägel. I de fall då flera studenter hamnar på samma rangordningsnummer bedöms den sökande även utifrån följande:

 1. Motiveringsbrev
 2. Lottning

För ytterligare information om prioriteringssystemet, se Prioriteringsordning för läkarstudenter som söker utbyte.

Om du har frågor kring prioriteringssystemet vänligen kontakta Läkarsektionen hos Medicinska föreningen.

Vid platsbrist prioriteras den student som inte tidigare deltagit i studentutbyte inom respektive program. Endast korrekt ifyllda uppgifter tas med i bedömningen. Vid felaktiga uppgifter finns risk att ansökan ogiltigförklaras.

Hur fördelas platserna?

Efter ansökningstidens utgång gör LINK urvalet enligt ovanstående regler och rangordnar studenterna. I turordning fördelas sedan platserna. 

När det blir din tur på listan blir du uttagen till det universitet som du prioriterat högst och där det fortfarande finns lediga platser kvar. 

Tyvärr inträffar det att alla platser är fyllda. Du tilldelas då en reservplacering.

TA
Innehållsgranskare:
Talia Adamsson
2023-12-05