För studenter på kursen Magnetkameran kurskod 1RS034

Denna kurs är en av de fördjupningskurser som ges under termin 6 på utbildningen. Det är två perioder (sista 10 veckorna). Information om hur du söker till fördjupningskurserna och vilka som ges kommer i början av termin 6.

Kursplan

Kursinformation

Kursen är en fördjupningskurs som erbjuds inom ramen för röntgensjuksköterskeprogrammet under termin 6 och kommer att behandla fysikaliska grundprinciperna och uppbyggnaden av magnetkamerasystemet i relation till bildframställning. Kursen avser även att ge fördjupad kunskap i utförandet av förekommande undersökningarna såsom utredning av hjärna, buk, rygg m.m.Studenten tränas också i att identifiera diagnostisk information som metoden kan erbjuda. Detta innebär att utifrån patienten förstå hur och varför olika bildsekvenser används och vad som kan avbildas med dagens magnetkamerateknik. Kursen behandlar även de risker som kan förekomma i samband med undersökningen. Studenten lär sig vidta adekvata säkerhetsåtgärder som är förenliga vid en magnetkameraundersökning och informerar patienter, anhöriga och olika yrkesgrupper om dessa. Säkerhetsåtgärderna innefattar att ta hänsyn till magnetfältets styrka men även förmågan att hantera läkemedel på ett säkert sätt.

Kontaktuppgifter

Annica Sandberg

Kursansvarig
Profile image

Anna Hellström

Kursadministratör
AS
Innehållsgranskare:
Anna Hellström
2024-04-09