För studenter på kursen Mammografi kurskod 1RS040

Denna kurs är en av de fördjupningskurser som ges under termin 6 på utbildningen. Det är två perioder (sista 10 veckorna). Information om hur du söker till fördjupningskurserna och vilka som ges kommer i början av termin 6.

Kursplan

Kursinformation

Kursen syftar till att ge en fördjupning inom området radiologisk bröstdiagnostik. Fördjupningen inom området sker genom en översikt av moderna diagnostiska metoder, fördjupning i bröstens anatomi patologi och behandlingsmetoder, dessa inkluderar såväl inflammatoriska tillstånd som olika cancersjukdomar.
Verksamhetsförlagd utbildning vid mammografienhet ingår i kursen och planeras med ansvarig lärare. Under den verksamhetsförlagda utbildningen får studenten följa patientens väg genom avdelningen. Studenten får bl.a. följa patienten vid de olika undersökningarna som kan ingå på en mammografisk avdelning så som ultraljud, punktions undersökningar, ev. MR bröst- undersökningar. Studenten får även delta i ronder samt besöka bröstläkare, patologen och operationsavdelning under den verksamhetsförlagda utbildningen. Studenten får även träna i att bemöta och informera patienten och eller anhörig om undersökningar, samt träna på enklare bildtagningsmetodik.

Kursvärdering och kursanalys

Då kursen endast har tre studenter finns ingen kursvärdering för kursen.

Kontaktuppgifter

Karin Dembrower

Kursansvarig
Profile image

Anna Hellström

Kursadministratör
PT
Innehållsgranskare:
Anna Hellström
2024-03-05