För studenter på kursen Omvårdnad inom medicinsk vård 7,5 hp kurskod 2MV003

Här på kurswebben för kurs 2MV003 hittar du schema, kontaktuppgifter och inloggning till Canvas. I kursplanen hittar du information om innehåll, mål, arbetsformer, examination och litteraturlista.

Kursen består av verksamhetsförlagd utbildning (VFU, moment 1) och teoretisk del med evidensbaserad omvårdnad, vårdpedagogik och interprofessionell kompetens (moment 2).

Kursplan

Registrering i Ladok

Som student har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i Ladok där du kan få en överblick över dina studier och utföra vissa uppgifter själv. Till exempel ska du själv registrera dig på de kurser du ska läsa, du kan skriva ut registrerings- och studieintyg samt ansöka om examen. Mer information om webbregistrering.

Registreringen öppnar en vecka innan kursstart och stänger två dagar efter kursstartsdagen. Observera att registrering för deltagande i kursen sker via Ladok och är obligatorisk för att behålla din plats på kursen. 

Vid frågor kring registrering i Ladok, vänligen kontakta utbildningsadministratör för din inriktning (se kontaktuppgift nedan).

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och med studenter. Då kursen är webbaserad kommer all information och kommunikation ske via lärplattformen Canvas.

Du får tillgång till kursrummet när du registrerar dig i Ladok.

 

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.

Omexamination

Frågor gällande omexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig. 

Litteratur och övriga läromedel

Litteraturöversikt hittar ni i kursplanen.

Inför kursstart HT23

Kursen startar vecka 35 med egna studier (göra utkast till lärandeplan för hela kursen och starta loggbok). Självstudier 28/8–31/8. Vi ses första gången i Zoom, den 1/9-2023. Vi kommer då att hålla en kursintroduktion, en föreläsning om pedagogik, studentpresentationer och diskutera lärandeplanen för kursen (VFU och teoridelen). Vi kommer även att hålla en introduktion av BeVut.

Andra viktiga datum:

  • VFU vecka 36-41
  • Inlämning av examinationsuppgift inför seminarium den 25/10-2023
  • Examinationsseminarium via Zoom den 31/10-2023
  • Inlämning av slutlig version av examinationsuppgift den 5/11-2023
Profile image

Eva Joelsson-Alm

Kursexaminator

Patrik Lyngå

Kursansvarig
08-616 30 41

Hanna Landis

Administratör
852487532
HL
Innehållsgranskare:
Hanna Landis
2024-01-22