För studenter på kursen Patologi (4,0 hp) kurskod 3DC003

Kursens övergripande mål är att studenterna ska utveckla kunskap om och förståelse för sjukdomsmekanismer relevanta för diagnostisk cytologi.

Kursplan

Kursinformation

Kursen inleds med en översikt om olika, för diagnostisk cytologi relevanta, typer av normala celler och vävnader. Därefter behandlas allmänna sjukdomsprocesser och deras koppling till utveckling av sjukdomar som diagnosticeras med cytologiska metoder. Efter genomgång av sjukdomsmekanismer diskuteras utvalda sjukdomar relevanta för diagnostisk cytologi. Under ett projektarbete genomför studenterna en litteratursökning och fördjupar sig i sjukdomar relevanta för diagnostisk cytologi och presenterar dessa.

Välkomstinformation


Vi hoppas att du kommer att trivas på denna kurs och att du skall finna den lärorik och givande. All information du behöver kommer du att finna på kursens sidor i Canvas som du får tillgång till i anslutning till kursstart (och du registrerat dig i Ladok). 

Schema

Kursanalys och kursvärdering

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Profile image

Sara Windahl

Kursansvarig
IG
Innehållsgranskare:
Irina Gacesic
2023-11-30