För studenter på kursen Pediatrisk radiologi kurskod 1RS036

Denna kurs är en av de fördjupningskurser som ges under termin 6 på utbildningen. Det är två perioder (sista 10 veckorna). Information om hur du söker till fördjupningskurserna och vilka som ges kommer i början av termin 6.

Kursplan

Kursinformation

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper i pediatriska sjukdomar som kan diagnostiseras med radiologiska metoder och kunskaper i barns utveckling för att bättre förstå de reaktioner som kan uppstå i samband med undersökning.
Den verksamhetsförlagda utbildningen genomförs vid en barnradiologisk avdelning. Studenten tränas där i att bemöta och tillämpa olika metoder för att informera patienten och anhörig om den radiologiska undersökningen. Vidare kommer studenten under verksamhetsförlagda utbildningen att utföra och delta i undersökningar inom pediatrisk radiologi. Genom kursens litteratur och vid bildseminarier studeras vanligt förekommande pediatriska sjukdomar och diagnostik inom thorax, urologi, ortopedi och gastro- intestinala sjukdomar

Kursvärdering och kursanalys

Kursen har för få studenter för att genomföra kursvärdering.

Kontaktuppgifter

Hanna Bjurbäck

Kursansvarig
Profile image

Anna Hellström

Kursadministratör
PT
Innehållsgranskare:
Anna Hellström
2024-03-07