För studenter på kursen Pediatrisk radiologi kurskod 1RS036

Denna kurs är en av de fördjupningskurser som ges under termin 6 på utbildningen. Det är två perioder (sista 10 veckorna). Information om hur du söker till fördjupningskurserna och vilka som ges kommer i början av termin 6.

Kursplan

Kursinformation

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper i pediatriska sjukdomar som kan diagnostiseras med radiologiska metoder och kunskaper i barns utveckling för att bättre förstå de reaktioner som kan uppstå i samband med undersökning.
Den verksamhetsförlagda utbildningen genomförs vid en barnradiologisk avdelning. Studenten tränas där i att bemöta och tillämpa olika metoder för att informera patienten och anhörig om den radiologiska undersökningen. Vidare kommer studenten under verksamhetsförlagda utbildningen att utföra och delta i undersökningar inom pediatrisk radiologi. Genom kursens litteratur och vid bildseminarier studeras vanligt förekommande pediatriska sjukdomar och diagnostik inom thorax, urologi, ortopedi och gastro- intestinala sjukdomar

Schema

Schema för kursen publiceras senast två veckor före kursstart.

Documents

Kursvärdering och kursanalys

Kursen har för få studenter för att genomföra kursvärdering.

Kontaktuppgifter

Hanna Bjurbäck

Kursansvarig

Anna Hellström

Kursadministratör
PT
Innehållsgranskare:
Anna Hellström
2023-11-02