För dig som är student på Specialist­sjuksköterske­programmen Operationssjukvård

Programmet förbereder operationssjuksköterskor för ett kvalificerat och självständigt arbete inom dagens och morgondagens operationssjukvård som bedrivs i medicinskt högteknologisk och mångfacetterad verksamhet.

Utbildningsplan

I utbildningsplanen hittar du de övergripande målen för programmet, innehåll och upplägg. Nedan finner du den senast gällande utbildningsplanen. Äldre utbildningsplaner kan du söka fram i Karolinska institutets kurs- och utbildningsplanearkiv. 

Om du vill du veta mer om utbildningens innehåll och lärandemål, läs utbildningsplanen

Programöversikt

Studieplan antagna f r om VT20

Termin 1

Termin 2

 

MH
Innehållsgranskare:
Anna Söderberg
2024-02-13