För dig som är student på Studieinformation och regler Behörighetskrav

Här hittar du behörighetskrav för de elva olika specialistsjuksköterskeprogrammen.

Ambulanssjukvård

För att få påbörja kursen Omvårdnad och medicinska ämnen inom ambulanssjukvård 2 (2AM017) behövs godkänt resultat på:

Medicinsk vetenskap inom akutsjukvård 7,5 hp

Moment 1 (7,5 hp) i kursen Omvårdnad och medicinska ämnen inom ambulanssjukvård 1

För att få påbörja Examensarbete i omvårdnad (2AM019) behövs godkänt resultat på:

Moment 1 (Vetenskaplig teori och metod 3 hp) i kursen Vetenskaplig teori och metod i omvårdnad 7,5 hp.

Anestesisjukvård

För att få påbörja kurserna Anestesisjukvård - perioperativ omvårdnad 2 + 3 (vfu-kurserna i termin 2) behövs godkänt resultat på:

Medicinsk vetenskap inom akutsjukvård 7,5 hp

Moment 2 (6 hp) i kursen Anestesisjukvård - perioperativ omvårdnad 1 (det moment som innehåller vfu)

För att få påbörja examensarbetet behövs godkänd resultat på kursen:

Vetenskaplig teori och metod i omvårdnad

Barn och ungdom

För att få påbörja examensarbetet behövs godkänd resultat på kursen:

Vetenskaplig teori och metod i omvårdnad

Distriktssköterska

För att få påbörja examensarbetet behövs godkänd resultat på kursen:

Vetenskaplig teori och metod i omvårdnad

Intensivvård

För att få påbörja kurserna Omvårdnad inom intensivvård  2 + 3 (vfu-kurserna i termin 2) behövs godkänt resultat på:

Medicinsk vetenskap inom akutsjukvård 7,5 hp

Moment 2 (6 hp) i kursen Omvårdnad inom intensivvård 1 (det moment som innehåller vfu)

För att få påbörja examensarbetet behövs godkänd resultat på kursen:

Vetenskaplig teori och metod i omvårdnad

Kirurgisk vård

För att få påbörja examensarbetet behövs godkänd resultat på kursen:

Vetenskaplig teori och metod i omvårdnad

Medicinsk vård

För att få påbörja examensarbetet behövs godkänd resultat på kursen:

Vetenskaplig teori och metod i omvårdnad

Onkologisk vård

För att få påbörja examensarbetet behövs godkänd resultat på kursen:

Vetenskaplig teori och metod i omvårdnad

Operationssjukvård

För att få påbörja kurserna Operationssjukvård – perioperativ omvårdnad  2 + 3 (vfu-kurserna i termin 2) behövs godkänt resultat på:

Medicinsk vetenskap - operationssjukvård 7,5 hp

Moment 2 (6 hp) i kursen Operationssjukvård – perioperativ omvårdnad (det moment som   innehåller vfu)

För att få påbörja examensarbetet behövs godkänd resultat på kursen:

Vetenskaplig teori och metod i omvårdnad

Psykiatrisk vård

För att få påbörja examensarbetet behövs godkänd resultat på kursen:

Vetenskaplig teori och metod i omvårdnad

Vård av äldre

För att få påbörja examensarbetet behövs godkänt resultat på alla moment som innehåller vetenskapsteori (sammanlagt 7,5 hp).