För dig som är student på Arbetsterapeut­programmet Tillträdesregler till kurserna inom programmet

Här hittar du tillträdesregler till kurserna inom programmet

För student, som inte uppfyller behörighetsvillkoren, finns det möjlighet att ansöka om undantag från behörighetsvillkoren. 

Information om undantag från behörighetsvillkoren samt blanketten ”Ansökan om undantag från behörighetsvillkoren” hittar man här: Undantag från behörighetsvillkor.

Ansökan skickas via e-post till programmets studievägledare.

Termin 2

För tillträde till T2 krävs endast antagning på programmet. 

Termin 3

För tillträde till kurserna Medicinska ämnen 2 och Pedagogik i T3 krävs endast antagning på programmet.

Till kurs Kreativitet och aktivitet samt Mångfald, social inklusion och hälsa krävs att samtliga kurser i T1 samt kurs Hälsa, aktivitet och delaktighet i T2 vara godkända.

Termin 4

För tillträde till  kurserna Arbetsterapi 1, Arbetsterapi 2 och Arbetsterapi 3 på T4 krävs att: Samtliga kurser i T1 och T2 samt 7,5 hp Medicinska ämnen  2 i T3 ska vara godkända

Termin 5 

För tillträde till Arbete, aktivitet och delaktighet i T5 krävs att: Samtliga kurser i T1 t o m T3 samt verksamhetsförlagd utbildning i kursen Arbetsterapi 2 från T4 ska vara godkända. 

För tillträde till kursen Delaktighet och miljö krävs godkänt på 60hp samt Engelska A/Engelska 5.

För tillträde till Vetenskaplig design och metod i T5 krävs att: Samtliga kurser i T1 t o m T3 samt verksamhetsförlagd utbildning i kursen Arbetsterapi 2 från T4 ska vara godkända.

Termin 6

För tillträde till kursen Organisation och ledarskap i T6 krävs att samtliga kurser t.o.m T4 är godkända.

För tillträde till kursen Examensarbete krävs att samtliga kurser från termin 1 t.o.m. termin 3 (90 hp), kursen Arbetsterapi 2 - Aktivitet och åtgärder (15 hp) från termin 4 samt moment 1 Metoder för datainsamling och databearbetning (4 hp) i kursen Vetenskaplig design och metod från termin 5 ska vara godkända.

För tillträde till kursen Interprofessionell verksamhetsförlagd utbildning krävs att du är godkänd på alla kurser i termin 1 - 4 samt moment 3 (VFU) i kursen Arbete, aktivitet och delaktighet i T5.

För tillträde till kursen valbar kurs gäller behörighetsvillkoren i respektive kursplan.

AB
Innehållsgranskare:
Anna Söderberg
2023-09-19