För studenter på kursen Undersökning och interventioner inom evidensbaserad fysioterapi 1 (5 hp) kurskod 7KF007

Syftet med kursen är att den studerande ska utveckla grunderna för ett evidensbaserat arbetssätt och professionellt förhållningssätt i svensk fysioterapeutisk kontext. Kursen ger förståelse för hur fysioterapiprocessen och ICF kan tillämpas vid fysioterapeutiska undersökningar och interventioner relaterat till rörelsesystemet samt hur dessa kan dokumenteras. Kursen innehåller undersökningsmetodik och principer för intervention och fysisk aktivitet utifrån ett evidensbaserat arbetssätt.

Kursplan

Inför kursstart

Kursstart: Planeras till VT24

Förbered dig inför kursen genom att läsa igenom kursplanen, där du hittar information om kursens mål, innehåll, arbetsformer, examination samt rekommenderad litteratur.

Schema

Schema publiceras cirka två veckor före kursstart

Schemat kan komma att ändras eller kompletteras under kursens gång.

Frågor gällande datum för restexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursvärdering.

Kontaktuppgifter

Maria Lindström

Kursansvarig och examinator

Linda Schöldberg

Utbildningsadministratör

Päivi Vejby

Studievägledare
08-524 880 59

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och kurskamrater. Cirka två veckor före kursstart kommer du få en inbjudan via e-post. Acceptera denna och du får tillgång till kursen inne i Canvas.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.