För dig som är student på Tandläkarprogrammet Utbytesstudier tandläkarprogrammet

Globala perspektiv på odontologi finns i flera kurser och du som student förbereds för att vara verksam i en mångkulturell miljö. Det finns också möjlighet att studera utomlands som utbytesstudent på programmet, vilket är utvecklande såväl akademiskt som socialt. Förutom intressanta studier och en ofta värdefull merit i din CV, lär du känna en ny stad och får kanske nya vänner för livet.

Nicolas Raymond, se more images from Nicolas Raymond on http://freestock.ca/flags_maps_g80-world_map__abstract_acrylic_p2970.html
World map, see more images from Nicolas Raymond on http://freestock.ca/flags_maps_g80-world_map__abstract_acrylic_p2970.html

Att studera utomlands inom ramen för ett utbytesprogram innebär att studenten förlägger en period av sin utbildning utomlands vid ett dessa partneruniversitet. Dessa studier tillgodoräknas sedan inom programmet vid Karolinska Institutet. Avtalen är reciproka, det vill säga att universiteten ska ta emot och sända ut lika många studenter i båda riktningarna. 

Läs gärna KIs generella information om utlandsstudier.

FAQs om utbytesstudier

Vart kan jag resa som utbytesstudent?

Partneruniversitet på tandläkarprogrammet och presentationer från tidigare studenter

Kan jag åka när som helst under utbildningen?

Du måste ha läst minst 60 högskolepoäng vid KI för att få åka som utbytesstudent. De flesta utbyten sker på termin 8 med ett fåtal utbyten förlagda till termin 9. 

Hur länge kan jag vara borta?

Linnaeus-Palme: Uganda 12 veckor, Pravara/Indien 8 veckor
Erasmusstudier inom Europa: 3 månader (minst 90 dagar)
INK (Shanghai): 3 månader

Vad läser jag som utbytesstudent?

Som utbytesstudent inom tandläkarprogrammet genomför du en klinisk rotation utomlands inom barn-och vuxentandvård.

Kan jag resa ut flera gånger?

Du kan bara bli uttagen som utbytesstudent en gång om inte särskilda skäl föreligger.

Hur kan jag ansöka till utbytesstudier?

Ansökningsprocess för utbytesstudier

Vad ska jag tänka på som utbytesstudent? 

Innan utbytet ---- Under utbytet ---- Efter utbytet

Snabbguide till utbytesstudier på tandläkarprogrammet

  1. Du får information om utbytesstudier, ansökningsförfarande m.m. vid informationsmöten som sker dagtid varje termin.
  2. Du ansöker elektroniskt om att bli nominerad till att söka plats vid ett visst partneruniversitet. Du kan rangordna flera i en prioriteringsordning. Alla studenter informeras via e-post när det är dags att söka.
  3. Den internationella kommittén SAMINK bereder rangordning och nominering och internationaliseringsansvarig fattar sedan ett beslut. 
  4. Så snart beslutet är fattat meddelas du via mail. Då får du en deadline att tacka ja/nej till platsen. 
  5. Om du tackar ja ska du ansöka till "ditt" partneruniversitet. Det är viktigt att du stämmer av med internationaliseringsansvarig om vilka kurser som är lämpliga för dig att söka och läsa under ditt utbyte.
  6. Partneruniversitetet antar eller avslår din kursansökan. Det är alltid partneruniversitetet som bestämmer om du blir antagen eller inte.
  7. När du kommer hem från ditt utbyte behöver du ansöka om att få tillgodoräkna dig dina utbytesstudier mot delar av tandläkarprogrammet. Om du har följt den överenskomna studieplanen och har intyg med dig hem på de kurser du följt vid partneruniversitetet, så kommer din ansökan att beviljas.

SAMINK - Internationella kommittén

SAMINK arbetar med programmet internationalisering, internationellt lärar- och studentutbyte och kvalitetssäkring av det internationella lärar- och studentutbytet. SAMINK bereder frågor rörande internationalisering inför beslut i Utbildningsnämnden. Ledamöter är lärare och studenter som med hjälp av studievägledare och handläggare arbetar för att skapa studieplatser utomlands. 

I SAMINK finns en internationaliseringsansvarig för tandläkarprogrammet, Karin Garming Legert, som fattar beslut avseende prioritering och godkännande av studenter till internationella studentutbyten, samt om samarbetsavtal.

Ordförande

Karin Garming Legert (programdirektor och internationaliseringsansvarig, tandläkarprogrammet)

Lärarrepresentanter

Annsofi Johanssen (Internationaliseringsansvarig, tandhygienistprogrammet) 
Nadia Welander (tandläkarprogrammet)
Carl-Gustav Svensson (tandläkarprogrammet)

Studentrepresentanter

Ola Mustafa (tandläkarprogrammet)

Övriga

Giulia Grillo Mikrut, internationell studenthandläggare, Avd f utbildning och forskarutbildningsstöd
Emma Hägg, Internationell koordinator, Internationella Kansliet
Paula Karlsson, programhandläggare

Internationell handläggare

Är du som student intresserad av att åka på utbytesstudier kontakta tandläkarprogrammets internationella handläggare Giulia Grillo Mikrut för mer information.

NEWS

2021-04-06

Hej alla T6 studenter!
På fredag den 9 april 12.30-13.15 har vi ordnat med en student träff med universitet i Toulouse. Denna träff ger möjlighet till er studenter på KI att ställa frågor till studenter i Toulouse och vice versa.

Här kommer länken till mötet:

Join Zoom Meeting
https://ki-se.zoom.us/j/66246996161?pwd=dEJ4aWZsWEZRR1g4RDgvZUdTaVg2UT09&from=addon

Meeting ID: 662 4699 6161
Passcode: 980020 One tap mobile
+46850163827,,66246996161# Sweden
+46850500828,,66246996161# Sweden

Dial by your location
+46 8 5016 3827 Sweden
+46 8 5050 0828 Sweden
+46 8 5050 0829 Sweden
+46 8 5052 0017 Sweden
+46 850 539 728 Sweden
+46 8 4468 2488 Sweden
+49 69 7104 9922 Germany
+49 30 5679 5800 Germany
+49 69 3807 9883 Germany
+49 695 050 2596 Germany
Meeting ID: 662 4699 6161
Find your local number: https://ki-se.zoom.us/u/c1eCGNdCy

Join by SIP
66246996161@109.105.112.236
66246996161@109.105.112.235

Join by H.323
109.105.112.236
109.105.112.235
Meeting ID: 662 4699 6161
Passcode: 980020
Join by Skype for Business
https://ki-se.zoom.us/skype/66246996161

 

Har ni frågor om utbytet kan ni gärna kontakta mig!

Vänligen,

Giulia Grillo Mikrut

Internationell handläggare

 

2021-04-01

Här kan ni ta del av den internationella handläggarens presentation om utbytesstudier.

 

2021-03-02

Tisdagen den 9 mars kl. 11 har vi ordnat en träff med studenter i Pravara. Under denna träff kommer studentrepresentanten att allmänt presentera vår skola för studenterna i Pravara och ni får höra mer om skolan i Indien. Ni kommer också att ges möjlighet att ställa frågor direkt till de indiska studenterna.

Ni har fått lov att gå från kliniken (lärarna har blivit informerade om detta) men om ni har extraktionsmoment just den dagen måste ni meddela detta i förväg till lärarna så att ni inte agerar behandlare just detta pass.

Denna träff är organiserad av studenter till studenter, så specifika akademiska frågor kommer inte att kunna svaras direkt. Men ni är välkomna att ställa frågor om studentkliniken, livet på campus, i Loni (där skolan ligger), housing och allmänt om livet i Indien.

Jag skulle också vara tacksam om ni kunde svara på Pravara studenternas frågor.

Prefekten från Loni kommer att delta och den internationella handläggaren kommer självklart att närvara också.

Här kommer Zoom länken som ni kommer även att hitta på våra utbytesstudier sidorna:

Join Zoom Meeting
https://ki-se.zoom.us/j/65198201150?pwd=M3g4THczcGdEemZPc01SVmF2bldlUT09&from=addon

Meeting ID: 651 9820 1150
Passcode: 494599

Kontakt

Giulia Grillo Mikrut

Internationell handläggare
stöd till Program- och utbildningsnämnder
UF Universitetsförvaltningen

Karin Garming-Legert

Internationaliseringsansvarig tandläkarprogrammet och programdirektor för tandläkarprogrammet
Oral diagn & kirurgi
OF Odontologi